O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:

DOKUMENTY

MS Word Informace k organizaci přijímacího řízení na SŠ
MS Word Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
MS Word Mimořádné opatření MZ (roušky od 18.9.2020)
MS Word Školní klub ve šk. roce 2020-21
MS Word Pokyn ředitele školy k organizaci a zabezpečení provozu školy ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke Covid-19
MS Word kontakty na PP školy
MS Word Řád ŠJ platný od 1.9.2020
MS Word "Manuál" MŠMT
MS Word Organizace šk. roku 2020-21
MS Word Seznam sešitů na šk. r. 2020-21 pro žáky 2. st. ZŠ
MS Word úřední hodiny o prázdninách
MS Word Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků s TU
MS Word Rozhodnutí o přijetí do MŠ (od. 1.9.2020)
MS Word Pozvánka na sportovní akci
MS Word Hlavní zásady organizačního, technického a personálního zabezpečení provozu základní školy
MS Word Hlavní zásady organizačního, technického a personálního zabezpečení provozu mateřské školy
MS Word VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
MS Word Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za 2. pololetí šk. roku 2019/2020
MS Word Kritéria pro přijímání dětí do MŠ (pro šk. rok 2020/2021)
MS Word ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění
MS Word Základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole (materiál MŠMT)
MS Word Základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení (materiál MŠMT)
MS Word Evidenční list dítěte v MŠ (od 1.9.2020)
MS Word Přidělení registračního čísla - tiskopis
MS Word Opatření k zápisům dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
MS Word Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020 (*.pdf)
MS Word Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020 (*.doc
MS Word Žádost o přijetí dítěte k Základnímu vzdlělávání (*.doc)
MS Word Žádost o přijetí dítěte k Základnímu vzdlělávání (*.pdf)
MS Word Přidělení registračního čísla - tiskopis
MS Word Žádost o povolení odkladu povinné školní docházky
MS Word Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 č.219 o přijetí krizových opatření
MS Word Informace k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí
MS Word Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné (aktualizované)
MS Word Mimořádné opatření MZ
MS Word Zahájení provozu 3. třídy MŠ- informace pro rodiče
MS Word Pokyny k LVK
MS Word Rozhodnutí o přijetí do MŠ (od 1.3.2020)
MS Word Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
MS Word Závěrečná část projektu "Máme doma předškoláka"
MS Word Kritéria pro přijímání dětí do MŠ (5.2.2020)
MS Word Den otevřených dveří- rozvrh 1. st.
MS Word Den otevřených dveří- rozvrh ŠK
MS Word Evidenční list dítěte v MŠ (od 1.3.2020)
MS Word Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (od 1.3.2020)
MS Word Pozvánka na Den otevřených dveří
MS Word Otvíráme 3. třídu MŠ
MS Word Výstavka prací žáků naší školy na téma "Každý umí něco lépe"
MS Word Pozvánka na 3. část projektu pro předškoláky " Máme doma předškoláka"
MS Word Pozvánka na informačním schůzku rodičů žáků 5. ročníků s pedagogy 2. st.
MS Word Pozvánka na XXIV. společenský ples
MS Word Letňáček - podzim 2019
MS Word Pozvánka na Mikulášský jarmark 2019
MS Word Pozvánka na 2. část projektu pro předškoláky "Škola před školou"
MS Word Pozvánka na 1. část projektu pro předškoláky
MS Word Projekt pro předškoláky "Škola před školou"
MS Word Pozvánka na akci pro předškoláky a jejich rodiče "Věda je hra"
MS Word Projekt "Podpora gramotností a inkluze na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole II"
MS Word Činnost Školního klubu ve šk. r. 2019 - 20
MS Word Podzimní sběr starého papíru
MS Word Dobrovolnický projekt "72 hodin"
MS Word Pozvánka na zábavné dopoledne "Věda je hra"
MS Word Pozvánka na Atletickou olympiádu MŠ
MS Word Kontakty
MS Word Pomůcky do 1. roč. ZŠ
MS Word Časopis Letňáček- léto 2019
MS Word Vnitřní řád ŠD platný ve šk. r. 2019-20
MS Word Řád školní jídelny
MS Word Úřední hodiny o prázdninách
MS Word Školní časopis Letňáček- jaro 2019
MS Word Rozhodnutí o přijetí do MŠ (od. 1.9.2019)
MS Word Pozvánka na informační schůzku a zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
MS Word Kontakty
MS Word Školní akademie 2019
MS Word Nábor do sportovní skupiny pro bud. 6. roč.
MS Word Informace o zaměření v bud. 6. roč.
MS Word Kritéria pro přijímání dětí do MŠ (pro šk. rok 2019/2020)
MS Word Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (od 1.9.2019)
MS Word Evidenční list dítěte v MŠ (od 1.9.2019)
MS Word Sběr starého papíru
MS Word Pozvánka na Přírodovědné stezky
MS Word Zimní číslo školního časopisu Letňáček
MS Word Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
MS Word Termín zápisu do 1. roč. ZŠ
MS Word Zahájení projektu Edison
MS Word Pozvánka na 4.část projektu Máme doma předškoláka
MS Word Pozvánka na výstavku
MS Word Pozvánka na XXIII. společenský ples
MS Word Pozvánka na 3. část projektu pro předškoláky "Škola před školou"
MS Word Letňáček- podzim 2018
MS Word Pozvánka na setkání rodičů budoucích šesťáků s pedagogy II. st. a vedením školy
MS Word Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2017-2018
MS Word Pozvánka na Mikulášský jarmark
MS Word Mikulášský běh- propozice
MS Word Bazárek hraček a sportovních potřeb
MS Word Pozvánka na 2. část projektu Máme doma předškoláka
MS Word Projekt pro předškoláky "Máme doma předškoláka aneb škola před školou"
MS Word Pozvánka na akci pro předškoláky a jejicjh rodiče "Věda je hra"
MS Word Činnost školního klubu ve šk. roce 2018/19
MS Word Podzimní sběr starého papíru
MS Word Akce školy pro okolní MŠ
MS Word Pozvánka na 6. ročník Atletické olympiády MŠ
MS Word Informace o ŠD ve šk. roce 2018-19
MS Word Řád ŠJ ve šk. roce 2018-19
MS Word Seznam věcí do MŠ
MS Word Úřední hodiny o prázdninách
MS Word Pozvánka na zábavné odpoledne a informativní schůzku pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
MS Word Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
MS Word Prohlášení o ochraně osobních údajů
MS Word Pozvánka na oslavu 25.výročí školy
MS Word KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ (pro šk. r. 2018/2019)
MS Word Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (pro šk. rok 2018/2019)
MS Word Evidenční list dítěte v MŠ (tiskněte oboustranně)
MS Word Pozvánka na nábor do sportovních skupin 6. tříd
MS Word Pozvánka na Přírodovědné stezky
MS Word Zápis ďětí do MŠ
MS Word Rodičům budoucích šesťáků
MS Word Zápis do 1. ročníku ZŠ
MS Word Pozvánka na 4. část projektu "Máme doma předškoláka"
MS Word Pozvánka na 3. část projektu "Máme doma předškoláka"
MS Word Pozvánka na výstavku prací žáků v TIC Vyškov
MS Word Hrátky pro předškoláky
MS Word Pozvánka na 2. část projektu Máme doma předškoláka
MS Word Pozvánka na Den otevřených dveří
MS Word Letňáček- zima 2018
MS Word Den otevřených dveří - program
MS Word Projekt Edison
MS Word Výstavka prací žáků školy v Sokolském domě
MS Word Pozvánka na Den otevřených dveří
MS Word Pozvánka na Den otevřených dveří v MŠ
MS Word Pozvánka na 1. část projektu pro předškoláky "Škola před školou"
MS Word Pozvánka na XXII. společenský ples
MS Word Pozvánka na schůzku rodičů budoucích šesťáků s pedagogy II. st.
MS Word PF 2018
MS Word podzimní číslo Letňáčku 2017/18
MS Word Pomáháme potřebným
MS Word Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2016-2017
MS Word Mikulášský jarmark
MS Word Informace o konání voleb do školské rady
MS Word Akce a projekty pořádané pro děti z okolních MŠ
MS Word 5. ročník Atletické olympiády pro MŠ
MS Word Projekt Podpora gramotností a inkluze na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
MS Word Školní klub ve šk. r. 2017-18
MS Word Školní řád 2017-18
MS Word Kontakty
MS Word Školní řád MŠ
MS Word Řád školní jídelny
MS Word Informace, týkající se školní družiny
MS Word Seznam věcí do MŠ
MS Word Školní potřeby žáka 1. roč. ZŠ
MS Word Řád školní jídelny
MS Word Úřední hodiny o hlavních prázdninách
MS Word Pozvánka na setkání rodičů a budoucích prvňáčků s pedagogy I. st.
MS Word Loučení se školním rokem - pozvánka na zábavné odpoledne
MS Word Výsledky sběru za šk. rok 2016/17
MS Word Školní akademie 2017
MS Word Pozvánka na Školní kvalifikační víceboj 4. a 5. tříd
MS Word Přírodovědné stezky pro děti z I. st. ZŠ a MŠ
MS Word Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (od šk. r. 2017/2018)
MS Word Evidenční list dítěte v MŠ
MS Word Nábor do sportovní skupiny bud. 6. roč., matematický test
MS Word Informace o odkladu povinné šk. docházky
MS Word Informace k zápisu- desatero pro rodiče předškoláka
MS Word Zápis do 1.r ZŠ - informace pro rodiče pětiletých dětí
MS Word Pozvánka k zápisu do 1.roč. ZŠ
MS Word Propozice OK Štafetového poháru 2017
MS Word Pozvánka na závěrečný díl projektu pro předškoláky Škola před školou
MS Word 4.část projektu pro předškoláky "Škola před školou"
MS Word Lyžařský výcvikový kurz
MS Word Pozvánka na 3.část projektu pro předškoláky Škola před školou
MS Word XXI. Společenský ples
MS Word Pozvánka na "Hrátky pro předškoláky"
MS Word Pozvánka na výstavku v Sokolském domě
MS Word Pozvánka na 2. část projektu "Máme doma předškoláka"
MS Word Pozvánka na 1. část projektu "Máme doma předškoláka aneb škola před školou"
MS Word Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
MS Word Projekt pro předškoláky "Máme doma předškoláka aneb Škola před školou"
MS Word Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2015-2016
MS Word Výstavka prací na téma "Zájmy a záliby žáků naší školy"
MS Word Pozvánka na informativní schůzku pro rodiče budoucích šesťáků
MS Word Pozvánka na Mikulášský jarmark
MS Word Bazárek hraček
MS Word Přehled kroužků Školního klubu, otevřených ve šk. rok 2016/17
MS Word Informativní schůzka vedení školy a pedagogů I. st. s rodiči předškoláků
MS Word Pozvánka na Dýňovou slavnost do MŠ
MS Word Školní klub -2016-17
MS Word Řád ŠJ platný od 1.9.2016
MS Word Školní řád platný od 1.9.2016
MS Word Úřední hodiny o prázdninách
MS Word Seznam věcí, potřebných v MŠ ve školním roce 2016-17
MS Word Školní potřeby pro žáka 1.třídy ve školním roce 2016/17
MS Word Rozloučení se školním rokem
MS Word Pozvánka na Informativní schůzku a zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
MS Word Pozvánka do naší MŠ na besídku ke dni matek.
MS Word Přírodovědné stezky pro děti z vyškovských MŠ
MS Word Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ (šk. r. 2016/2017)
MS Word Zápis dětí do MŠ
MS Word pozvánka na Běhání se svíčkou
MS Word VÝBĚR DO SPORTOVNÍCH SKUPIN 6. TŘÍD SE ZAMĚŘENÍM NA ATLETIKU
MS Word Evidenční list dítěte v mateřské škole
MS Word Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
MS Word Pozvánka na XX. společenský ples
MS Word Lyžařský výcvikový kurz
MS Word Školní řád platný od 8.2.2016 (aktualizace)
MS Word Vnitřní řád školní družiny
MS Word Informace o odkladu povinné školní docházky
MS Word Výstavka prací žáků ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole v Sokolském domě ve Vyškově
MS Word Rozvrh Dne otevřených dveří v úterý 26.1.2016
MS Word Karneval na Letňáku pro děti z MŠ a 1.roč. ZŠ
MS Word Pozvánka na zápis dětí do první třídy základní školy pro rok 2016/17
MS Word Pozvánka na závěrečnou část projektu pro předškoláky "Máme doma předškoláka"
MS Word Den otevřených dveří
MS Word Pozvánka na výstavku prací žáků v TIC Vyškov
MS Word Pozvánka na 4.část projektu "Máme doma předškoláka"
MS Word Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015
MS Word Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
MS Word Přerušení provozu v MŠ zřízených Městem Vyškov o hlavních prázdninách š.r. 2015/2016
MS Word Pozvánka na Vánoční besídku a dílničky v MŠ
MS Word Pozvánka na 3.část projektu pro předškoláky "Šklola před školou"
MS Word Pozvánka na Mikulášský jarmark 2015
MS Word Propozice Vyškovského Mikulášského běhu
MS Word Pozvánka na 2. část projektu pro předškoláky Škola za školou. Náplní bude jazyková výuka
MS Word Nástup do školy dětí mladších než 6 let
MS Word Desatero pro rodiče předškolního věku
MS Word Pozvánka pro rodiče žáků 9. ročníků na ÚP
MS Word Časopis Letňáček - podzim 2015
MS Word Didaktické hry pro předškoláky
MS Word Bazárek hraček
MS Word Máme doma předškoláka aneb Škola před školou
MS Word Přírodovědné hrátky pro předškoláky
MS Word Obnovení certifikátu "Rodiče vítáni"
MS Word Propozice ke 3. ročníku Atletické olympiády MŠ
MS Word Zájmové útvary ve šk. r. 2015-16
MS Word Školní řád Mateřské školy (příloha ŠŘ) - akt. 12.9.15
MS Word Výzva k podání nabídek na zakázku - Realizace jazykových pobytů a stínování pro ZŠ Vyškov Letní pole
MS Word Informační leták pro zájemce o atletiku
MS Word Školní řád platný od 1.9.2015
MS Word Řád školní jídelny platný od 1.9.2015
MS Word Školní řád Mateřské školy (příloha ŠŘ)
MS Word Vnitřní řád školní družiny
MS Word Náborový leták do AHA
MS Word Informace k zahájení provozu 2. oddělení MŠ
MS Word Úřední hodiny o prázdninách
MS Word Rozloučení se školním rokem, akce pro děti, pořádaná OS
MS Word Seznam pomůcek pro žáky 1.ročníku ve škol. r. 2015/16
MS Word Pozvánka na Zábavné odpoledne pro děti z MŠ a Informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků
MS Word Sbíráme starý papír, šetříme životní prostředí...- výsledky školní soutěže.
MS Word Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ (zápis 3.6.2015)
MS Word Zápis dětí do 2. oddělení MŠ
MS Word Pozvánka na Školní akademii
MS Word Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
MS Word Evidenční list dítěte v mateřské škole
MS Word Pozvánka do MŠ na BESÍDKU KE DNI MATEK
MS Word Výsledky výběru do sportovních skupin 6.tříd se zaměřením na atletiku - dívky
MS Word Výsledky výběru do sportovních skupin 6.tříd se zaměřením na atletiku - chlapci
MS Word Senam potravin, které mohou být alergenem ve stravě
MS Word 9.4.2015- Čokoládová tretra- pozvánka
MS Word Pracovní místo podpoření v rámci VPP - leták
MS Word Nábor do sportovních skupin
MS Word Pozvánka na Velikonoční dílničku do MŠ
MS Word Časopis Letňáček zima 2014
MS Word Časopis Letňáček - jaro 2015
MS Word Pokyny k LVK (9. - 13.3. 2015)
MS Word Výzva k podání nabídek - Dodávka mobilních (dotykových) zařízení.
MS Word Pozvánka na závěrečný díl projektu pro předškoláky "Škola před školou"
MS Word Ve středu 28. ledna čeká děti z okolních MŠ v tělocvičnách naší školy velký karneval.
MS Word Pozvánka k zápisu dětí do 1. tříd ZŠ
MS Word Pozvánka k zápisu dětí do MŠ
MS Word Pozvánka na další setkání předškoláků se školou.
MS Word Pozvánka na XIX. Společenský ples ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
MS Word Pozvánka na informativní schůzku pro rodiče žáků 5. ročníků
MS Word Výstavka prací žáků v Sokolském domě
MS Word Výstavka prací žáků ZŠ a MŠ Vyškov Letní pole v TIC Vyškov
MS Word Vánoční besídka v MŠ
MS Word Pozvánka na tradiční Mikulášský jarmark
MS Word Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
MS Word 1. číslo školního časopisu Letňáček ve šk. r. 2014/15
MS Word Pozvánka pro předškoláky na 2.část projektu Škola před školou, zaměřenou na jazykovou výchovu
MS Word Pozvánka pro předškoláky na 1. část projektu Škola před školou- Didaktické hry
MS Word 5. ročník úspěšného projektu "Máme doma předškoláka, aneb škola před školou" startuje již 4.11.2014 v 15.30h
MS Word Zábavný program pro děti z MŠ připravujeme na 31.10.2014
MS Word Zájmové útvary ve šk. r. 2014/2015
MS Word Pozvánka na atletické dopoledne pro předškoláky a jejich rodiče
MS Word 2.ročník Atletické olympiády MŠ
MS Word Informace pro rodiče žáků 1. ročníku ve šk. roce 2014/2015
MS Word Zřizovací listina - dodatek č. 1 (změna názvu a adresy)
MS Word Výsledky přijímacího žízení do MŠ
MS Word Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků s pedagogy a vedením školy
MS Word Vyhlášení volných dnů pro žáky
MS Word Pozvánka na Školní kvalifikační víceboj 4. a 5. tříd
MS Word Pozvánka na Velikonoční jarmark
MS Word Přírodovědné stezky 2014 pro děti z I. st. ZŠ a MŠ
MS Word 4. 2. 2014 od 14.00h do 17.30 h - Zápis do 1. ročníku
MS Word 28.1.2014 pořádáme pro děti z mateřských škol Karneval na Letňáku
MS Word Novou mateřskou školu v budově stávající ZŠ plánujeme otevřít od září 2014
MS Word Pozvánka na VIII. společenský ples školy
MS Word Výstavka prací žáků naší školy v TIC Vyškov- 20.1. - 31.1.2014
MS Word Pozvánka na závěrečnou část projektu pro předškoláky s názvem
MS Word LYŽAŘSKÝ KURZ žáků 7. ročníků a sportovních tříd, 20. 1. – 24. 1. 2014
MS Word 4. schůzka předškoláků a jejich rodičů s pedagogy I. st. na téma Matematické představy
MS Word Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013
MS Word Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků s pedagogy II. st. a vedením školy
MS Word Rozvrh dne 3.12.2013 - Den otevřených dveří
MS Word 3. 12. 2013 - Den otevřených dveří a Mikulášský jarmark
MS Word Bazárek hraček
MS Word Pozvánka k účasti na projektu "Máme doma předškoláka aneb škola před školou"
MS Word Řád školní jídelny
MS Word Pozvánka na atletické odpoledne pro předškoláky
MS Word Atletická olympiáda MŠ
MS Word Nabídka zájmových útvarů a dalších aktivit na ZŠ Vyškov, Letní pole ve školním roce 2013-14
MS Word Volby do školské rady - postup
MS Word Informace o přihlášených kandidátech do Školské rady
MS Word Volby do školské rady
MS Word Atletické léto
MS Word Náborový tábor atletů
MS Word Atletika - nábor
MS Word Školní akademie
MS Word Nábor do sportovních skupin 6. tříd se zaměřením na atletiku
MS Word Pozvánka na Velikonoční jarmark
MS Word Lyžařský výcvikový kurz
MS Word Pozvánka na výstavu prací žáků ZŠ Vyškov, Letní pole v TIC Vyškov pod názvem "20 let života školy"
MS Word Pozvánka na zápis do 1. ročníku
MS Word Témata závěrečných prací pro žáky 9. ročníku
MS Word Leták - Ovoce do škol
MS Word Školní ples - pozvánka
MS Word Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2011/2012
MS Word Bazárek zimního oblečení a sportovních potřeb
MS Word Pozvánka na Mikulášský jarmark
MS Word Atletíme na Letňáku _ plakát
MS Word Zájmové útvary ve školním roce 2012-2013
MS Word Máme doma předškoláka aneb Škola před školou
MS Word Pozvánka na Zábavné odpoledne pro předškoláky
MS Word Den otevřených dveří - rozvrh
MS Word Pozvánka na Den otevřených dveří
MS Word Tisková zpráva k ukončení akce RUE
MS Word Velká cena ZŠ Letní pole - propozice
MS Word Výstavka - Jsme rádi ve škole
MS Word Časopis Letňáček - prosinec 2011
MS Word Výroční zpráca o činnosti školy ve školním roce 2010/2011
MS Word Mikulášský jarmark
MS Word Máme doma předškoláka - leták
MS Word Zájmové útvary ve školním roce 2011/2012
MS Word Pozvánka na školní akademii
MS Word Informační seminář projektu "Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ Letní pole"
MS Word Lednové číslo školního časopisu Výfuk
MS Word Výstava "Sport v životě školy" v TIC Vyškov
MS Word Velká cena ZŠ Vyškov, Letní pole ve skoku vysokém
MS Word Časopis Výfuk listopad 2010
MS Word Vánoční jarmark
MS Word Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2009/2010
MS Word Kráso, skoč na mě
MS Word Plakát - Škola před školou
MS Word Týden pro Zemi na ZŠ Vyškov, Letní pole
MS Word Kráso skoč na mě
MS Word Leták - Mléko do škol
MS Word Leták - Ovoce do škol
MS Word Časopis Výfuk zima 2010
MS Word Realizace úspor energie ZŠ Vyškov, Letní pole, p. o. - tisková zpráva
MS Word Dozvrh na den 30.3.2010 - Den otevřených dveří
MS Word Velikonoční jarmark a Den otevřených dveří 2010
MS Word Pracovní list - "Voda"
MS Word Výzva - RUE - stavebí dozor
MS Word Projekt "Evropská unie"
MS Word Časopis Letňáček podzim 2009
MS Word Výsledková listina - olympiáda z dějepisu
MS Word Doporučení MŠMT - preventivní opatření proti onemocnění prasečí chřipkou ve školských zařízeních
MS Word Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2008/2009
MS Word Časopis Letňáček jaro 2009
MS Word Informace poskytované dle zák. 106/1999 Sb.
MS Word Žádost o mimořádné uvolnění žáka z vyučování z důvodů předem známých
MS Word Informace o zápisu dětí do první třídy ZŠ pro školní rok 2017/2018

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace