O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:

Školní rok 2020/ 2021

.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022

- zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let, dětí s odkladem povinné školní docházky

- dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce

- přijímáme děti jak ze spádové oblasti, tak děti mimo vymezenou spádovost

- rodiče budou k zápisu potřebovat rodný list dítěte, kopii rodného listu dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (potřebné dokumenty budou ke stažení na webových stránkách školy – www.zsletnipole.cz)

- zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022 se uskuteční v dubnu 2021 (plánovaný je od 8.4.2021)

- žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit do datové schránky školy (urzz7h9), e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou (rozhodující je datum podání na poštu), osobním podáním ve škole (bude upřesněno)

- forma provedení zápisu bude záležet na aktuálním vývoji epidemiologické situace. Možné jsou proto všechny varianty - od prezenční formy až po on-line přihlášky jako vloni.

.

 Pokud se chcete projít naší školou, v rubrice "Představení školy"  najdete krátké video.  
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Škola pro všechny.
Jsme úplná základní a mateřská škola, zaměřujeme se na výuku matematiky, přírodovědných předmětů a tělesné výchovy. Při škole je zřízena mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Zajišťujeme výuku Aj už od 1. ročníku. Třídy na 1. stupni jsou vybaveny čističi vzduchu. Ve školní jídelně umožňujeme výběr ze dvou obědů. Ve škole nezvoníme. Školní družina u nás funguje od 6:15 do 16:30 hodin a dochází do ní žáci od 1. do 5. ročníku. Mimoškolní činnosti zajišťujeme prostřednictvím Školního klubu. Nabídka kroužků se každý rok mění dle zájmu dětí i rodičů.
Další bližší informace o zápisu včetně formulářů ke stažení zveřejníme včas na webových stránkách školy.

.

Zápis do 1. ročníku

Opatření k zápisům do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydané zřizovatelem školy naleznete zde: zde

Přihlášku (žádost o přijetí) si můžete stáhnout zde: *.pdf  a *.doc

Můžete si též vytisknout tiskopis pro přidělení registračního čísla (zde). Reg. číslo Vám bude přiděleno školou.

Možné způsoby doručení přihlášky:

1. Osobně každý den od 2. do 16. dubna 2020 v době od 8.00 do 12.00 hodin a v odpoledních hodinách vždy v úterý a čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin.

Před vstupem do školy prosím volejte 517 325 620, 517 325 623, případně 773 051 949. (Bude zajištěno, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.)

2. do datové schránky školy (urzz7h9),

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (skola@zsletnipole.cz)

4. poštou na adresu školy

V případě, že uvažujete o odkladu povinné školní docházky, přiložte k žádosti též příslušné dokumenty (doporučení lékaře nebo klinického psychologa + doporučení PPP). Žádost ke stažení naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1585298678.pdf

Rodiče dětí, které byly u loňského zápisu přijaty do školy s ročním odkladem, nepodávají znovu  žádost o přijetí, jen školu kontaktují na tel. čísle 773 051 949 a potvrdí nástup dítěte od 1.9.2020 do školy.

Věříme, že Vám letošní způsob zápisu nezpůsobí komplikace, ale naopak situaci usnadní.

.

.

Při přijímání dětí k základnímu vzdělávání je základním kritériem pro přijetí věk dítěte - dosažení věku 6ti let k 31.8.2020. Mladší dítě může být přijato je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a doloží-li zákonný zástupce tuto skutečnost dle §36 odst. 3 Školského zákona. Přijímání dětí k základnímu vzdělávání se řídí ustanoveními uvedenými ve Školském zákoně (např. § 36 a §37. Dle uvedených ustanovení jsou k základnímu vzdělávání přijímány děti až do naplnění kapacity.

.

.

.

.

Závěrečná část projektu "Máme doma předškoláka" se koná v úterý 11.2.2020 od 15.30h pod vedením Mgr. M. Muzikantové a Mgr. V. Cetkovské. Tématem hodiny jsou matematické představy.

Pozvánku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1580905801.pdf

.

Pozvánka
Přijměte pozvání na 3. část projektu pro předškoláky "Máme doma předškoláka aneb škola před školou", která se bude konat v úterý 14.1.2020 v čase od 15.30 do 16.15 hod. Bude zaměřena na grafomotorické cviky, správné návyky při psaní...
Hodinu povedou Mgr. Jitka Piňosová a Mgr. Helena Zahradníčková. Zváni jsou i ti, kteří se prvních dvou částí nemohli zúčastnit. Těšíme se na vás.

 http://www.zsletnipole.cz/download/1578323966.pdf


 .

Pozvánka na zábavné dopoledne "Věda je hra"

Zábavné dopoledne pro předškoláky a jejich rodiče "Věda je hra" pořádáme v sobotu 16.11.2019 od 9.30 do 11.30 hod. v prostorách školy. Na děti čekají zajímavé hry, pokusy, hlavolamy,.. z oblasti fyziky, přírodovědy, chemie, v tělocvičně si pak děti ověří svoji tělesnou zdatnost a šikovnost.
Těšíme se na Vás a vaše děti. http://www.zsletnipole.cz/download/1571400936.pdf

.

Pozvánka na 2. část projektu pro předškoláky "Škola před školou"
Zveme předškoláky a jejich rodiče na 2. část projektu Škola před školou", která se uskuteční v úterý 19.11.od 15.30 hod. Hodinu povedou Mgr. Dana Musilová a Mgr. Alois Slezáček. Pro děti jsou připraveny didaktické hry.
http://www.zsletnipole.cz/download/1573462707.pdf

.

Pozvánka
V úterý 5. 11. 2019 se koná od 15.30 hod. první část projektu "Máme doma předškoláka aneb škola před školou". Hodina bude zaměřena na jazykovou výchovu. Povedou ji Mgr. Kateřina Weissenborn a Mgr. Lenka Frydrychová. V rámci tohoto projektu se seznámíte postupně se všemi pedagogy I. stupně ZŠ a vedením školy. Věříme, že přijmete naše pozvání a strávíte se svým dítětem v naší škole příjemné chvíle.
 
Pozvánku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1571824756.pdf

.

I letos pořádáme pro předškoláky Projekt "Máme doma předškoláka aneb škola před školou" Rodiče s dětmi /předškoláky/ jsou zváni do jednotlivých hodin, kde se seznámí s prostředím školy, vedením a pedagogy z I. stupně.
Začínáme v úterý 5.11.2019 v 15.30 hod.
Rodiče mohou se svým předškolákem navštívit tento program celkem 4x (5.11., 19.11., 14.1. a 11.2.).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
http://www.zsletnipole.cz/download/1571400644.pdf

.

Školní rok 2018 / 2019

.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ


Zápis dětí bude proveden v úterý 2. dubna 2019 od 14.00 do 17.30 hodin

Zapsány budou děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 6 let.
K zápisu přijdou i děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.
Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz doprovázejícího rodiče.

Školský obvod tvoří: Hasičská, Dědická 1 - 47, Maxima Gorkého,
Na Hraničkách 1 – 33, Puškinova 19, 21 -57, Sídliště Osvobození.
Nezáleží na tom, kde bydlíte, volba školy je v kompetenci rodičů.

Bližší informace o zápisu najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1547813742.pdf


Informace o odkladu povinné školní docházky naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1490771838.pdf


Desatero pro rodiče předškolního věku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1490771881.pdf

Nástup do školy dětí mladších než 6 let -info zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1552402209.pdf

Žádost o přijetí, případně další dokumenty a informace obdržíte u zápisu. Informace Vám též poskytneme e-mailem, telefonicky případně osobně, když nás navštívíte.
V případě, že se nebudete moci se svým dítětem k zápisu dostavit (vážné důvody - např. nemoc), informujte nás a dohodneme náhradní termín zápisu.

tel.: 517 325 622, 517 325 621,   e-mail: m.vagnerova@zsletnipole.cz, skola@zsletnipole.cz

Těšíme se na Vás!

.

 

Pozvánka

Přijměte pozvání na třetí část projektu "Škola před školou aneb máme doma předškoláka". Uskuteční se v úterý 15.1. od 15.30 hod.
Na programu jsou seznamovací hry, hry rozvíjející motoriku, pohybové dovednosti a komunikaci. Hodinu povedou Mgr. Dana Musilová a Mgr. Alois Slezáček.
Pozvánku naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1546515704.pdf

.

V úterý 20.11.2018 v 15.30h se mohou předškoláci se svými rodiči zúčastnit 2.části projektu Škola před školou
Obsahem této hodiny jsou grafomotorické cviky. Hodinu povedou Mgr. Jitka Piňosová a Mgr. Helena Zahradníčková.
 

Pozvánku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1540981018.pdf

.

 

Pozvánka
V úterý 6. 11. 2018 od 15.30 hod se mohou rodiče se svým předškolákem zúčastnit 1. části projektu "Máme doma předškoláka aneb škola před školou".

V rámci tohoto projektu se seznámí děti i jejich rodiče postupně se všemi pedagogy I. stupně ZŠ a vedením školy.

1. část bude zaměřena na jazykovou výchovu, hodinu povedou Mgr. Kateřina Weissenborn a Mgr. Lenka Frydrychová. Věříme, že přijmete naše pozvání a strávíte se svým dítětem ve škole příjemné chvíle.


Pozvánku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1540981018.pdf


.

Projekt pro předškoláky "Máme doma předškoláka aneb škola před školou" letos začíná v úterý 6.11. 2018 od 15. 30 hod. Rodiče mohou se svým předškolákem navštívit tento program celkem 4x (6.11., 20.11., 15.1. a 26.2.) Podrobnější informace najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1540536967.pdf

.
Akce školy pořádané pro děti z vyškovských MŠ ve školním roce 2018/19: http://www.zsletnipole.cz/download/1537191929.pdf

.

Školní rok 2017 / 2018

.

Zápis do prvního ročníku základní školy pro rok 2018/2019 se uskuteční v úterý 10.4.2018 v době od 14.00 - 17.30 hod. v budově školy. K zápisu budou rodiče potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz doprovázejícího rodiče.

Nezáleží na tom, kde bydlíte, volba školy je v kompetenci rodičů.
Pozvánku naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1521724321.pdf

.

Pozvánka
V úterý 27.03.2018 zveme předškoláky a jejich rodiče od 15:30 hod. na 4.část projektu pro předškoláky "Máme doma předškoláka aneb škola před školou".
Tato závěrečná část projektu bude zaměřena na matematické představy.
Rodiče obdrží i informace k nadcházejícímu zápisu do 1. ročníku ZŠ, který se koná 10.4.2018 od 14.00 - 17.30 hod. v budově školy. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Pozvánka:
http://www.zsletnipole.cz/download/1521022020.pdf
 

.

Hrátky pro předškoláky
Stalo se pěkným zvykem, že žáci naší školy pořádají pro děti z okolních MŠ zajímavé akce. V úterý 6.března navštíví naši školu předškoláci z šesti MŠ, aby se zúčastnili programu pod názvem "Přírodovědné a tělovýchovné hrátky." Program si připravili sedmáci a osmáci pod vedením svých pedagogů. Začínáme v 9.00h. Těšíme se na milou návštěvu.

Edukační projekt pro předškoláky "Škola před školou aneb máme doma předškoláka" bude letos na naší škole zahájen v úterý 13.2.2018 v 15.30h.

Rodiče mohou se svým předškolákem navštívit celkem 4 schůzky. Budou se konat v těchto termínech: 13.2.2018. 27.2., 13.3. a 27.3.2018, vždy v 15.30 h ve třídách I. stupně ZŠ.

Náplň hodin:
13.2.2018 - Didaktické a sportovní hry
27.2.2018 - Grafomotorické hry a cviky
13.3.2018 - Jazyková výchova
27.3.2018 - Matematické představy
Rodiče se mohou se svými dětmi- předškoláky zúčastnit všech, nebo jen některých hodin. Na setkání s Vámi a Vašimi
dětmi se těší pedagogové I. stupně ZŠ a vedení školy.

.

Pro předškoláky letos připravujeme čtyři zajímavé projekty. 

 
- Dne 3.10. 2017 pozveme do našeho sportovního areálu předškoláky z vyškovských i mimo vyškovských MŠ. Tento den pořádáme ve spolupráci s AHA Vyškov již 5. ročník "Atletické olympiády MŠ".
- Projekt "Přírodovědné a tělovýchovné hrátky pro děti z MŠ" i letos připraví žáci a pedagogové naší ZŠ. Termín bude upřesněn později.
- "Přírodovědné stezky pro děti z MŠ" je projekt, který má u nás ve škole již svoji tradici. Letos se na něj mohou těšit děti z vyškovských MŠ 23. - 25. dubna 2018.
- Edukační projekt "Škola před školou aneb máme doma předškoláka" zahájíme 23.ledna a ukončíme 20.března 2018. Děti - předškoláci poznají na pěti pracovních schůzkách prostředí naší školy, pedagogy I. st. i styl jejich práce.
Těšíme se na Vás a Vaše děti

.

Školní rok 2016 / 2017

.

Informace k zápisu do naší MŠ

Zápis do MŠ
Místo, termín a doba pro podání žádosti k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) pro školní rok 2017/2018 byl stanoven na středu 3.5.2017 od 7.00 do 16.30 h v přízemí naší ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, Sídliště Osvobození 682/56, Vyškov.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, lze však přihlásit i děti od 2 let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (není-li v Zákoně 561/2014 Sb. uvedeno jinak).

K zápisu do MŠ se mohou dostavit i rodiče s jiným bydlištěm než ve stanoveném školském (spádovém) obvodě. Přijímání dětí proběhne v souladu s platnými kritérii, která budou před zápisem zveřejněna.

K zápisu s sebou přineste
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči)
- (povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků)
- (doklad o bydlišti dítěte - pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

U zápisu odevzdejte
- řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
- zcela vyplněný evidenční list dítěte (potvrzený dětským lékařem - pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem).

Tiskopisy žádosti a evidenčního listu obdržíte u zápisu. Případně si je můžete stáhnout zde:
Žádost o přijetí:
http://www.zsletnipole.cz/download/1491995809.pdf
Evidenční list dítěte v MŠ: http://www.zsletnipole.cz/download/1491995867.pdf
(evidenční list prosím tiskněte oboustranně)

Doklady nelze posílat poštou nebo nechávat např. v kanceláři. Za řádně podanou žádost lze považovat pouze žádost osobně předanou, odevzdanou ve stanoveném termínu. Při odevzdání žádosti obdržíte registrační číslo.
Používejte přednostně tiskopisy vydané školou (zejména žádost o přijetí).

.

 Pozvánka na zápis dětí do 1.ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se na naší ZŠ uskuteční dne 4. 4. 2017 od 14.00 do 17.30 h. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky z Vyškova a okolí.


Bližší informace o zápisu najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1490772150.pdf

Informace o odkladu povinné školní docházky naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1490771838.pdf

Desatero pro rodiče předškolního věku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1490771881.pdf


Nástup do školy dětí mladších než 6 let - info zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1490771937.pdf


Žádost o přijetí, případně další dokumenty a informace obdržíte u zápisu. Informace Vám též poskytneme e-mailem, telefonicky případně osobně, když nás navštívíte.

V případě, že se nebudete moci se svým dítětem k zápisu dostavit (vážné důvody - např. nemoc), informujte nás a dohodneme náhradní termín zápisu.

tel.: 517 325 622, 517 325 621,   e-mail: m.vagnerova@zsletnipole.cz, skola@zsletnipole.cz

 .

Ukončení projektu Škola před školou,

Fotografie z poslední části projektu pro předškoláky na téma Připravenost na školu najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=144

.

Pozvánka na závěrečný díl projektu pro předškoláky Škola před školou
5. díl projektu pro předškoláky Škola před školou, který se bude konat v úterý 21.3. v 15,30 hod., bude řešit problematiku školní zralosti dítěte.
Na programu jsou hravé činnosti pro děti a informace o školní zralosti pro rodiče.
Pozvánku naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1488975559.pdf
Fotografie z předcházející hodiny projektu, jehož tématem byly Matematické představy, naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=143

.

Pozvánka na 4.část projektu pro předškoláky "Škola před školou"
Další část projektu s názvem Matematické představy se uskuteční v úterý 7.3. v 15.30hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pozvánku naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1488274895.pdf

.

Třetí část projektu pro předškoláky "Škola před školou" byla zaměřena na jazykovou výchovu. Děti si s pedagogy vyprávěly pohádky, zpívaly, tančily, vytleskávaly slabiky,... Fotografie ze 3. části naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=142

Přijměte pozvání a přijďte se svým předškolákem na čtvrté setkání v úterý 7.3. v 15.30h opět k nám do školy. Hodina bude zaměřena na matematické představy.

 

.

Hrátky pro předškoláky
Ve čtvrtek 16. února přivítali žáci naší školy své budoucí spolužáky-předškoláky z vyškovských MŠ, aby jim ukázali, na co se můžou těšit. Připravili pro ně sportovní a přírodovědné hrátky. Pěkné dopoledne prožily v naší škole děti z MŠ Hraničky, MŠ Puškinova, MŠ Šikulka, MŠ Havlíčkova a nechyběly ani děti z naší školky.
Po úvodním divadelním představení si v tělocvičně děti vyzkoušely některé z oblíbených sportů jako je např. basketbal, florbal nebo atletika, ve třídách pak objevovaly kouzla přírody pod mikroskopem, vyzkoušely si platnost některých fyzikálních zákonů nebo procvičily své smyslové vnímání. Všichni odcházeli plni nových dojmů a zážitků.

.

V úterý 7.2. se konala 2. část akce Škola před školou zaměřená na grafomotoriku. Předškoláci si přišli vyzkoušet, jak se ve škole učí psaní. Uvolňovací cviky rukou natrénovali s pejskem a kočičkou. Upekli dort, vytvořili klubíčkovou motanici, skákali s pejskem a na závěr si na dortu také pochutnali. Naučili se správně držet tužku a rodiče získali informace, jak děti u psacích návyků přesně vést a rozvíjet jejich schopnosti. Děti byly velmi pozorné a bylo vidět, že do školy už se těší. Fotografie z této hodiny naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=140

.

Pozvánka na 2. část projektu "Máme doma předškoláka"

Druhá část projektu pro předškoláky se zaměřením na grafomotorické cviky proběhne 7.2.v 15.30 hod. Zváni jsou nejen ti, kteří se zúčastnili 1. části projektu, ale i další zájemci. Těšíme se na Vaši návštěvu. Pozvánku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1485877570.pdf

.

V úterý 24. 1. proběhlo na naší škole první setkání předškoláků v rámci projektu „Máme doma předškoláka aneb škola před školou“.
V první části si děti zahrály hry zaměřené na rozvoj komunikace, pozornosti a myšlení. Děti poznávaly zvířátka a jejich zvuky, dokázaly vyprávět pohádku a ukázaly rodičům, že umí krásně zpívat.
 Druhá část proběhla v přízemí školy, kde si děti prohlédly současnou první třídu a potom si společně zacvičily s padákem. Podbíhaly, kutálely míče, schovávaly se pod padák. Při všech činnostech byly děti velmi šikovné a návštěvu školy si užily.
Další část projektu se zaměřením na grafomotorické cviky proběhne 7.2.v 15.30 hod. Zváni jsou nejen ti, kteří se zúčastnili 1. části projektu, ale i další zájemci. Těšíme se na Vaši návštěvu. Fotografie z úvodní hodiny projektu najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=139

.

Projekt pro předškoláky "Máme doma předškoláka aneb Škola před školou" letos startuje v úterý 24.1.2017 v 15.30 hod. Děti pod vedením zkušených pedagogů I. st. prožijí hodinku na téma Didaktické hry, seznámí se se svými budoucími spolužáky, poznají prostředí školy,..
Projekt má celkem 5 částí, které se uskuteční v termínech 24.1., 7.2., 21.2., 7.3. a 21.3.2017. Rodiče se mohou se svými dětmi- předškoláky zúčastnit všech, nebo jen některých hodin. Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

.

Pozvánka na informativní schůzku rodičů předškoláků
Setkání rodičů předškoláků s vedením školy a pedagogy I. st. se uskuteční ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 16. 30 hod. ve třídě Koťat MŠ. Cílem setkání je informovat o koncepci vzdělávání žáků na I. stupni ZŠ, o prioritách ŠVP, o projektové výuce apod.
Pozvánku naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1474534516.pdf

.

Školní rok pro žáky ZŠ začíná ve čtvrtek 1.9.2016. Vyučování bude zahájeno v 8.00 h.

Školní družina zahajuje provoz 1.9. v 6.15 h.

Školní potřeby pro žáka 1.třídy ve školním roce 2016/17

http://www.zsletnipole.cz/download/1466153673.pdf

.

Školní rok 2015 / 2016

.

14.6.2016 Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků
Ve čtvrtek 16. června 2016 se v 15,30 hod. v 1. podlaží I. stupně ZŠ koná Informativní schůzka s učiteli budoucích 1. tříd.
Po skončení schůzky se na Vás a Vaše děti těšíme v krásné zahradě naší školy, kde bude připraveno zábavné odpoledne s možností opékání špekáčků (zajistíme).
Těšíme se na setkání s Vámi.

Pozvánka:http://www.zsletnipole.cz/download/1464169661.pdf

.

Pozvánka na zápis dětí do 1.ročníku ZŠ
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se na naší ZŠ uskuteční dne 2. 2. 2016 od 14.00 do 17.30 h. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky z Vyškova a okolí. 
Bližší informace o zápisu najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1453298840.pdf

Informace o odkladu povinné školní docházky naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1453983660.pdf

.

Pozvánka do školy
Přijměte pozvání na Den otevřených dveří, který se letos na Základní škole uskuteční v úterý 26. ledna od 15.00 do 17.10 hod. Návštěvníci se mohou účastnit výuky ve třídách, prohlédnout si budovu školy, příp. nahlédnout do provozu naší Mateřské školy a to v době od 8.30-11.30 h a 14.30-16.30 h. Těšíme se na Vaši návštěvu.

.
Předškoláky a jejich rodiče zveme
na závěrečnou část projektu "Máme doma předškoláka aneb škola před školou".
Uskuteční se 19.1.v 15.30h. Čeká na nás téma "Připravenost na školu" a pak již zápis samotný. Uskuteční se v úterý 2.2. od 14.do 17.30h.
 
Pozvánku naleznete zde:  http://www.zsletnipole.cz/download/1452785863.pdf

.

Pozvánka

4. část projektu pro předškoláky "Máme doma předškoláka aneb škola před školou" se koná v úterý 12.1.2016 v 15.30 hod. Je zaměřena na rozvoj matematických představ dětí.

Zváni jsou i ti, kteří předcházející části tohoto projektu v listopadu a prosinci 2015 nestihli.

.

Vážení rodiče budoucích školáků,

přijměte pozvání na třetí setkání s pedagogy naší školy v rámci projektu "Škola před školou" s názvem "Grafomotorické cviky", které se uskuteční v úterý 1.12. od 15.30h.

Fotografie z 2.části tohoto projektu naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=109

 

.
Pozvánka pro předškoláky a jejich rodiče
Vedení školy a pedagogové I. stupně zvou předškoláky a jejich rodiče na 2.část tradičního projektu „Máme doma předškoláka aneb Škola před školou“. Druhé setkání se uskuteční v úterý 24. 11. v 15.30 hod. v budově školy.

Bude zaměřeno na jazykovou výchovu. Děti čeká hodinka s českým a anglickým jazykem, říkadla, písničky, pohybové hry,...Zveme i ty, kteří se prvního setkání zúčastnit nemohli. Těšíme se na setkání.

Pozvánku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1447338062.pdf

.

První setkání předškoláků s pedagogy a vedením školy se v rámci projektu "Škola před školou" uskutečnilo v úterý 3.11.2015.

Tématem první hodiny byly "Didaktické hry". Děti byly šikovné, práce je bavila. Při pohybových hrách s padákem si našly kamaráda a i ti, co měly na začátku obavy, odcházely s úsměvem.
Příští setkání plánujeme na 24.11., kdy děti čeká "Jazyková výchova". Zúčastnit se mohou i ti, kteří první setkání nestihli.

Fotografie naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=103

.

Pozvánka pro předškoláky a jejich rodiče


Vedení školy a pedagogové I. stupně zvou předškoláky a jejich rodiče na 1. část tradičního projektu „Máme doma předškoláka aneb Škola před školou“. První setkání se uskuteční v úterý 3. 11. v 15.30 hod. v budově školy.

Děti čeká hodinka plná her, seznámí se s budoucími spolužáky, učiteli i prostředím školy. Těšíme se na setkání.

 

.

Akce chystané na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole ve školním roce 2015-2016 pro předškoláky z Vyškovských MŠ:

Letos se mohou předškoláci z Vyškovských mateřských škol těšit na tyto akce:


6.10.2015 - Atletická olympiáda MŠ (3.ročník)
27.10.2015  - Přírodovědné hrátky pro předškoláky
3.11.2015 - 19.1.2016 - Škola před školou aneb Máme doma předškoláka -
Přehled a náplň jednotlivých hodin naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1444832002.pdf
27.1.2016 - Karneval na Letňáku
25.-27.4.2016 - Přírodovědné stezky

16.6. 2016 - Sportovně zábavné odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče

.

Přírodovědné hrátky pro předškoláky se uskuteční již 27.10.2015 v prostorách školní jídelny. Budou to Přírodovědné hrátky, které si připravili pro předškoláky žáci z 9.ročníku a jejich třídní učitelky.

Podrobnější informace najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1444303713.jpg

.

6.10. 2015 se konala Atletická olympiáda MŠ již potřetí
A jak to vše dopadlo? Všechny děti se s chutí zapojily, všechny děti se snažily, byly pochváleny a oceněny drobnými odměnami. Byl nádherný slunečný den.
Na stupně vítězů se letos postavily děti z MŠ Palánek (1.místo), MŠ Hraničky (2.místo) a MŠ Sochorova (3.místo).Všem co se zúčastnili, ještě jednou blahopřejeme.
Fotografie naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=101


.

.

Školní rok 2014 / 2015

.


Dne 16.6.2015 se v odpoledních hodinách konala schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků s třídními učitelkami. Na informativní schůzku navazovalo zábavné odpoledne pro děti i rodiče. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli svoji šikovnost, zručnost a pohotovost a jako odměna na ně čekal opečený špekáček. Strávili jsme příjemné, sluncem zalité odpoledne. Věřím, že se děti do 1. třídy už teď těší.

Seznam pomůcek, které budou prvňáčci potřebovat, najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1434525559.pdf

 

Ve středu 28.ledna se děti z naší mateřské školy sešly s dětmi z okolních MŠ  - Hraničky, Puškinova, Dědická, aby si společně užily karneval, který pro ně připravili žáci 7. a 9. tříd spolu s p. učitelkou K. Mozolovou, T. Bařinovou a O. Bezdomnikovem.

Pořízené fotografie ukazují, že to dětem v maskách opravdu slušelo, a že si karneval báječně užily. Několik fotografií naleznete zde:  http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=81CD 

Pořízenou fotodokumentaci  si můžete na CD zapůjčit přímo ve jmenovaných MŠ.

.

Závěrečná část projektu Škola před školou, kde rodiče s učitelkami I. st. zkoumali školní zralost svých dětí, se konala 27.1.v obvyklém čase. Nyní už čeká děti jen zápis do 1. ročníku. Bude pohádkový, uskuteční se v úterý 3.2. od 14.00h v budově školy.Těšíme se na setkání.
Fotografie ze závěrečné části naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=83

.

20.1.2015 - 4. pokračování projektu Škola před školou je úspěšně za námi.

Děti se výborně bavily. Počítaly česky i anglicky, čistily vodníkovi rybníček a při tom si zopakovaly barvy a geometrické tvary i čísla, zpívaly, vykreslovaly. Na závěr si ještě prohlédly spolu se svými rodiči a p. ředitelem celou školu. Fotografie najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=80

Závěrečný díl projektu, jehož tématem je školní zralost dítěte, se uskuteční v úterý 27. ledna od 15.30 hod. Jste srdečně zváni a nejenom tam, ale i na zápis do 1. tříd, který se koná opět v úterý 3. února od 14.00 do 17.30 hod.

.

Pozvánka na další setkání předškoláků se školou.

4. pokračování projektu pro předškoláky „Škola před školou“ se uskuteční v úterý 20. ledna 2015 od 15.30h. Děti se tentokrát setkají s matematikou- pohrají si s čísly, barvami, tvary,..

Hodinu povedou Mgr. Petra Grycová a Mgr. Kateřina Kotasová. Zkuste si udělat čas a přijďte k nám do školy. Bližší informace naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1421395621.pdf

.

3.02.2015 - Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se na naší ZŠ uskuteční dne 3.2.2015 od 14.00 do 17.30 h. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky z Vyškova a okolí. 

Bližší informace najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1421393811.pdf

.

Dne 25. 11. 2014 se konalo již třetí letošní setkání budoucích prvňáčků v naší škole. Tentokrát děti přišly, aby si procvičily svou manuální zručnost a zdokonalily svou jemnou motoriku. S Jeníčkem a Mařenkou došly až k perníkové chaloupce a úspěšně poskládaly puzzle ze známé pohádky.  A že jsou opravdu již připraveny na školu, dokázaly na závěr hbitým navlékáním korálků. Hodnocení práce hvězdičkou bylo pro všechny zasloužené.

Fotografie naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=74
Další setkání předškoláků se školou se uskuteční až v novém roce- 20.ledna 2015 v obvyklém čase.

.

.

2. část projektu pro předškoláky Škola před školou se uskutečnila 18.11.2014 za hojné účasti dětí i rodičů. Ve třídě vládla pohoda a chuť objevovat.
Na programu byla jazyková výchova. Děti si hrály se slovy, vytleskávaly slabiky, tančily, hledaly zvířátka, která v pohádce nebyla, malovaly...

Nevyšel Vám tentokrát čas, hodinu jazykové výchovy jste nestihli? Nevadí, několik fotografií najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=72

Zkuste si udělat čas a přijďte za týden 25.11. opět v 15.30h. Děti čekají grafomotorické cviky a plno zajímavých úkolů. Hodinu povedou Mgr. Helena Zahradníčková a Mgr. Jitka Piňosová.

.

.

2. část projektu pro předškoláky "Škola před školou" s podtitulem Jazyková výchova

se uskuteční v úterý 18.11. od 15.30 h v budově školy. Pozvánka platí nejen pro předškoláky, ale i jejich rodiče. Podrobnosti naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1415868163.pdf

.

.

1. část projektu „Máme doma předškoláka aneb Škola před školou“, která se uskutečnila v úterý 4. 11. je již za námi.

Třída byla zaplněna do posledního místečka. Děti pod vedením zkušených pedagogů- Mgr. Dany Musilové a Mgr. Aloise Slezáčka – řešily  přírodovědné hádanky a úkoly, vymýšlely písničky o zvířátkách a také si je hned zazpívaly, malovaly. Svoji šikovnost a hravost prokázaly při manipulaci s velikým padákem.
Pokud jste toto setkání nestihli, prohlédněte si alespoň fotografie a přijďte se svým předškolákem příště.

Fotografie naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=71

Těšíme se na další setkání, které je plánováno na 18. 11. od 15.30h. Na programu je jazyková výchova pod vedení Mgr. Petry Grycové a Mgr. Kateřiny Kotasové.
.

.

I letos připravujeme zábavné programy pro děti z okolních MŠ. Těšíme se nejen na předškoláky, ale i jejich rodiče 

V pátek 31. 10. 2014 chystají žáci 7. ročníku spolu se svými třídními učitelkami pro děti z MŠ Strašidelné dopoledne, plné her, tance a zábavy. Na této akci se setkají děti z MŠ Hraničky, Puškinova, Revoluční, Havlíčkova a MŠ Letní pole. Těšíme se na příjemné dopoledne.

Bližší informace najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1413890715.pdf

4. 11. 2014 startuje již 5. ročník úspěšného projektu pro předškoláky a jejich rodiče „Máme doma předškoláka aneb Škola před školou“.
Budoucí školáky čeká pět setkání s pedagogy I. st. Při hře na školu poznají školní prostředí, seznámí se nejen se svými budoucími kamarády, ale i matematikou, angličtinou, naučí se nové písničky, říkanky, zacvičí si,...
Pedagogové I. st. i vedení školy se těší nejen na malé předškoláky, ale i jejich rodiče.
Bližší informace k najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1413890562.pdf 

http://www.zsletnipole.cz/download/1414683019.pdf

.

.

Školní rok 2013/2014

Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků


Vážení rodiče,
v úterý dne 17. 6. 2014 se od 16:00 h uskuteční informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami a vedením školy. Na programu bude organizace školního roku, seznam pomůcek, které dítě obdrží ve škole a které je třeba dítěti pořídit.
Pokud se nemůžete této schůzky zúčastnit, je možné se domluvit na individuální schůzce. Rádi Vám veškeré informace poskytneme.
Srdečně zvou budoucí třídní učitelky a vedení školy.

Bližší informace naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1402393965.pdf

.

Zápis do 1. tříd ZŠ

se na ZŠ Vyškov, Letní pole, sídl. Osvobození 56 uskuteční v úterý 4. 2. 2014 od 14.00 hod do 17.30 hod.

Základní informace:
- zapsány budou děti, které k 31. 8. 2014 dovrší 6 let
- doporučujeme přijít k zápisu i dětem, které měly odklad povinné  školní docházky
- rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte

Další případní informace získáte:
tel.: 517 325 622 (21),
e-mailem:
skola@zsletnipole.cz
na webových stránkách školy: 
www.zsletnipole.cz
při osobní návštěvě ve škole

.

Čtvrtý ročník projektu pro předškoláky "Škola před školou"

.

Poslední setkání před zápisem do 1. třídy se uskuteční opět v úterý 21.1.2014 v 15.30 hod. Tématem je "Test školní zralosti". Věřím, že se opět setkáme s dětmi i rodiči a prožijeme příjemnou hodinku.

.

Čtvrté setkání se uskutečnilo v úterý 14.1.2014 v obvyklou hodinu. A čím se děti pod vedeních zkušených učitelek zabývaly? Počítaly do deseti- česky i anglicky, čistily rybníček s barevnými rybičkami (poznávaly barvy, geometrické tvary), zpívaly, hledaly vhodné knoflíčky na vodníkův kabátek,....Hodina uběhla rychle a děti se musely rozloučit.

.

Třetí setkání předškoláků na půdě školy dne 26. 11. bylo zaměřené na grafomotorické cviky. Děti s p. uč. Piňosovou "upekly" dort, zazpívaly si, zacvičily, procvičily se v kreslení,...Všichni pracovali se zájmem a na závěr si pochutnali na dortu, který pro ně p. učitelka upekla.

Příští setkání se uskuteční až v novém roce - přesněji 14. ledna 2014 opět v 15.30 hod. Dětem přejeme pěkné Vánoce a těšíme se v roce 2014 na viděnou.

 

.

Druhé setkání předškoláků s pedagogy naší školy, které se uskutečnilo 19.11. bylo bezesporu zajímavé i zábavné. Děti procvičovaly slabiky, pracovaly s interaktivní tabulí, zazpívaly si, zacvičily,...Předškoláci i rodiče odcházeli spokojeni, práci pedagogů odměnili dokonce potleskem.

V příští hodině se děti setkají s p. uč. Mgr. Jitkou Piňosovou, náplní její hodiny budou grafomotorické cviky. Těšíme se na vás 26.11. od 15.30 h.

.

Čtvrtý ročník projektu pro předškoláky "Škola před školou" začal již 5.11.2013.

.

Atmosféru 1. hodiny plnou didaktických her, kterou vedla Mgr. Marcela Žďárská a Mgr. Alois Slezáček, dokreslí fotografie, které najdete v rubrice "Fotogalerie".

Máte doma předškoláka a nestihli jste 1. hodinu? Nevadí, přijďte k nám do školy 19.11. v 15.30 hod. a zúčastněte se příští hodiny, zaměřené na jazykovou výchovu. Tuto hodinu povedou Mgr. Kateřina Kotasová a Mgr. Petra Grycová.

.

V období od 5. 11. 2013 - do 21. 1. 2014 připravujeme již čtvrtý ročník projektu " Máme doma předškoláka aneb Škola před školou".

Děti budou přicházet se svými rodiči do naší školy v úterý na 15.30 h. a stráví u nás pod vedením zkušeného pedagoga I. st. zajímavou hodinku. Vy í děti tak budete mít možnost poznat většinu pedagogů I. st., vedení školy, zaměření budoucí výuky i prostředí školy.

Schůzky se konají v těchto termínech:

5. 11., 19. 11., 26. 11. 2012, 14. 1. a 21. 1. 2014.

Účast na všech plánovaných hodinách je sice vhodná, ale není podmínkou. Tento projekt byl v předcházejících letech rodiči hodnocen velmi kladně. Doufáme, že i Vy budete spokojeni.

Podrobnější informace  a program schůzek naleznete v rubrice " Dokumenty". Těšíme se na Vaše děti.

.

.

Pro předškoláky a jejich rodiče pořádají pedagogové naší školy dne 1. října 2013 od 15.30 h atletické odpoledne. Již tradiční setkání předškoláků a jejich rodičů s pedagogy I. stupně jsme letos zaměřili na atletické disciplíny. Děti si v doprovodu rodičů a starších žáků naší školy vyzkouší svoji sportovní zdatnost, a kdo ví, možná se mezi nimi najde nový atletický talent. Setkání se letos koná ve sportovním areálu školy. Pozvánku naleznete v rubrice Dokumenty, těšíme se na vás.

.

.

1. ročník Atletické olympiády MŠ, který pořádá naše škola ve spolupráci s atletickým klubem AHA Vyškov, se uskuteční dne 8. 10. 2013 od 8.00 do 11. 30 hod. ve sportovním areálu školy. V osmi atletických disciplínách bude z každé MŠ soutěžit jedno družstvo, složené ze šesti malých sportovců. Povzbudit je mohou přijít nejen spolužáci z MŠ, ale i rodiče. Vedení školy, pedagogové i ostatní organizátoři 1. ročníku se těší na vaši návštěvu. Podrobnější informace naleznete v rubrice Dokumenty.

.

.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - (šk. rok 2013/14)

.

Organizační informace


• ranní příchod do třídy 7,40-7,55 h
• denně 4 vyuč. hodiny (do 11,40), 1x týdně 5 hodin (do 12,30)
• provoz družiny od 6,15 do 16,30 h
• ukončení vyučování první týden kolem 11,15 h
• první týden mohou rodiče ke třídě, později prosím čekat u šatny
• pro informace za třídním učitelem prosím choďte před vyučováním nebo po vyučování
• omluvy nemoci do dvou dnů, telefon 517 325 645 nebo u hospodářky 517 325 620
• za dobu nepřítomnosti dítěte doplňujte průběžně úkoly, odhlaste obědy
• odhlašování obědů možno i přes internet nebo na tel.: 517 325 625
• stravování si vyřiďte u vedoucí školní jídelny ( vratný čip – 150,- Kč)
• nutná výbava na vyučování: 2-3 ořezané tužky v pouzdře, trojhranná tužka, pastelky, nůžky, později pero, ořezávátko, guma (ne fixy)
• denně nosit podepsané číslice spojené gumičkou, písmenka v zásobníku (písmenka nevystřihujte naráz, ale postupně, jak je budeme probírat)
• doporučujeme pití
• každý týden prosíme o podpis rodičů v Deníčku
• podepisujte prosím každý DÚ i čtení
• u necvičících žáků napsat omluvenku z TV do deníčku
• donést papírové kapesníčky v krabičce, kuchyňské utěrky a látkový ručník

 


SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ BUDE POTŘEBOVAT VÁŠ PRVŇÁČEK:
školní rok 2013/2014


1. Do pouzdra: 2- 3 trojhranné tužky, nůžky, guma, ořezávátko, krátké rovné pravítko, tuhé lepidlo, trojhranné pastelky
(pero zatím do pouzdra nedávat, nejsou vhodné fixy)
2. Do výtvarné výchovy: tempery (více barev), štětce (kulaté i plochý), lepící tyčinka, kelímek na vodu, modelovací hmotu + podložku A3, černou tuš + špejle,
pevný igelitový ubrus na lavici, převlečení (stará košile…), hadřík, klovatina,
suchý pastel (barevné křídy), voskovky, plast. kulatý kelímek (od másla, sýru),
černý popisovací fix
- dát do krabice (kufříku)
3. Do tělesné výchovy: cvičební úbor do tělocvičny - tričko, krátké kalhoty,
cvičky (tenisky s bílou podrážkou), na hřiště - tepláková souprava, tenisky
- dát do látkového uzavíratelného pytlíku
4. Do výuky a třídy: přezůvky (pantofle nejsou vhodné) + látkový pytlík do šatny, ručník, papírové kapesníčky v krabičce, kuchyňské utěrky, podložka pod svačinku (ubrousek, prostírání), pití v plastové láhvi, obaly na učebnice a sešity, zásobník na písmena a číslice, počítadlo do 100, složku na eurofólie + eurofólie (do AJ), desky na sešity (stačí jen A4)
PROSÍM, VŠECHNY POTŘEBY DĚTEM PODEPIŠTE (stačí monogram)

 

Šk. rok 2012/2013

.

 "Máte doma předškoláka aneb škola před školou"

10. (závěrečná) část projektu
datum konání: 29.1.2013
&

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace