O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:

školní rok 2020/21

.

Distanční vzdělávání v mateřských školách – info pro rodiče

Na základě vládního rozhodnutí bude od 1.3. 2021 probíhat v mateřských školách Distanční vzdělávání pro předškolní děti (tzn. děti navštěvující MŠ posledním rokem, děti které mají odklad školní docházky).
Povinností mateřské školy je zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.
Jídelny nebo výdejny školního stravování mateřských škol budou mít v době uzavření mateřských škol obdobný režim, jako mají v základních školách. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci předškolních dětí odebírat jako jídlo s sebou.
Distanční vzdělávání -  u dětí předškolního věku -  jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aktivity zaměřené na samostatnou práci dítěte, jemné motoriky, pochopení zadání – realizace – dokončení,  či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, poslech, hudební a výtvarné aktivity, podklady pro portfolium dítěte (zdokumentování – videa, fotky).   V předškolním vzdělávání vzhledem k věku dětí není on-line vzdělávání prioritním způsobem, nýbrž má pouze doplňkovou funkci.
Těšíme se, že navážeme na tento způsob komunikace a vzdělávání tak jako v minulém roce se všemi rodiči a jejich dětmi.
Děkujeme za spolupráci a doufáme že tato situace nebude trvat příliš dlouho a brzo se společně s Vámi a dětmi uvidíme.

Zdraví kolektiv učitelek MŠ

.

Od 1. 3. 2021 jsou mateřské školy na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 uzavřeny.

Z tohoto důvodu prosíme rodiče, aby přerušili platby za školkovné do doby, než dojde k otevření MŠ.

Bližší informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

.

Oznámení pro zákonné zástupce dětí z MŠ
Uzavření všech tříd naší MŠ z rozhodnutí KHS JmK až do odvolání i nadále trvá. O případném otevření budeme včas na těchto stránkách informovat.

.

Zimní radovány dětí v MŠ
Zima je v plném proudu a děti si užívají sněhu i na zahradě naší mateřské školy. Několik fotografií naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=210

.

Vánoční video-přáníčko pro nemocnice..
Dne 7.12. se děti z naší mateřské školy zúčastnily natáčení vánočního video přáníčka, jako poděkování zaměstnancům pracujících v první linii. Video přáníčko z naší školky tak udělá radost dvěma oddělením místní nemocnice. Dětem se vystoupení moc povedlo a tímto si dovolujeme popřát všem krásné a spokojené svátky vánoční.

http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=208

.

INFO PRO RODIČE
Na základě rozvolňování situace i ve školství, nabízíme rodičům ještě možnost fotografování:
PÁTEK 4.12. OD 8.00 HODIN.
Vánoční sady – 3 verze (příloha- k nahlédnutí v MŠ)
Zapsat se můžete do seznamu, který je v šatnách svých kmenových tříd.
Cena kterékoliv vánoční sady je 300 kč.
Soubor bez rámečku je 250 kč.
Peníze za fotky budeme vybírat od 4.12. – anebo podle potřeb rodičů i dříve.

.
Mikuláš
DNE 4.12. 2020 – V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH,
PŘIJDE ZA NAŠIMI DĚTMI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MIKULÁŠ S ČERTÍKEM. ��

.

Projektový den v MŠ Canisterapie s pejsky
Ve středu 25. 11. 2020 navštívili naši třídu Myšek dva pejsci Jája a Dída.
S dětmi se přivítali štěkotem a na oplátku si je děti pohladily a představily se svým jménem.
Dětem se moc líbilo, jak pejsci tancovali, chodili pozpátku, panáčkovali a váleli sudy.
Děti si pak pejsky vodily na vodítku přes překážkovou dráhu a odměnily je pamlskem.
Následovalo společné česání kartáčem, což se naopak moc líbilo pejskům.
Na závěr se děti s pejsky vyfotily.
Už teď se všichni těšíme na další setkání!
Fotografie naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=207

.

Na říjnovou středu 21. 10. 2020 byl pro děti ze třídy Koťat připraven projektový den mimo MŠ a to v Moravském krasu kousek od Kateřinské jeskyně v Domě přírody s názvem projektu „Čím žije podzim”. Projekt pro děti jsem si vybrala záměrně, abych dětem přiblížila, co se v podzimním obdobím děje. Během cesty soukromým dopravcem si děti všímaly změn přírodě, a to barvení listů na stromech. Hned při příjezdu zaujala děti dřevěná atrakce tok řeky, kde si mohly vyzkoušet napustit vodu do kyblíku a vylít do dřevěného toku řeky. Slečna Jana si pro děti připravila krátkou pohádku o broučcích. Během projektového dne se slečna Jana snažila dětem přiblížit, na jaké změny se musí brouci, ptáci, veverky a ostatní zvířata připravit. Ukázala nám také hmyzí domečky, krmítka pro veverky a domeček pro ježka a co všechno jejich domečky na zimu musí mít, aby neumrzli a měli co jíst. Pro děti si připravila různé aktivity např.: třídění ptáků, kteří odlétají pryč a které na zimu zůstávají, poté si děti daly závod, kdo naplní veverce dřív krmítka plného jídla. Během projektového dne si děti mohly všímat také krásné, tiché a čisté krajiny Moravského krasu. Děti měli také možnost si vyrobit krmítka pro ptáčky, kteří u nás přezimují. Myslím si, že se děti odváží spoustu zážitků a nových informacích o podzimu. Chtěla bych moc poděkovat Domu přírody za krásný projektový den.
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=0

.

Projektový den v bučovickém zámku – Koťata
Na pátek 9.října se děti ze třídy Koťat už dopředu těšily, protože je čekal výlet – projektový den mimo školu, už dopředu přichystaný s pí. kastelánkou a průvodkyněmi  bučovického zámku. I když brzké ranní vstávání bylo pro mnohé zatěžkávací zkouškou, pohled na arkádové balkony při vstupu do zámku dětem vše  vynahradil. Děti procházely nejkrásnějšími zámeckými sály -  císařském, zaječím, ptačím, vyhledávaly vystavené rekvizity,  konkrétní obrázky na zdech. V knihovně je zaujala  ohromná kniha, ve zbrojnici obdivovaly dělo a mohly si vyzkoušet  meč, v jídelně starodávný nábytek a jídelní servis. Dozvěděly se  jak se na zámku žilo, jak se na zámku topilo, co tehdejší lidé jedli, jak se oblékali, jaké měli zájmy a záliby, co je trápilo apod. Děti si  také zahrály hru s obrázkovou kostkou, ve které s kamarády pomocí obrázků vymýšlely příběh, který se mohl kdysi dávno  na zámku odehrát -  „O zámeckém pánu Janu Šemberovi Černohorském z Boskovic a jeho dvou dcerách Anně a Kateřině“. Děti měly také možnost vnímat krásu architektury ze zámecké zahrady, kde je nejvíce zaujalo množství fontán s  chodníčků lemovaných  zastřiženými keři, zasazenými  do labyrintu. Na závěr děti dostaly  dárkovou taštičku s množstvím propagačního materiálu a drobnostmi na památku. Sbírání kaštánků v nedalekém parku bylo pro děti příjemnou chvilkou na konci návštěvy města Bučovic. Ještě jednou děkujeme.
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=204

.

8.10. 2020 jsme v rámci projektového dne, navštívili s dětmi ze třídy Myšek, pohádkové místo s názvem Ekofarma Jalový dvůr.
Ekofarma Jalový dvůr, která se specializuje se na chov ovcí a koní. Viděli jsme zde stráň s pasoucími se ovcemi a koňmi, romantický rybník, Ždánický les. Vyzkoušeli jsme si zde jízdu kočárem, ze které byly děti nadšeny.
Mohly si pohladit kočku s koťátkem, oslíka, králíky, viděli jsme krásné koně.
Na závěr jsme využili i dětské hřiště, které se v areálu nachází.
Počasí nám přálo, o to víc jsme si dopoledne v krásném prostředí užili.
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=203

.

Dne 25.9. 2020 navštívil naši třídu Myšiček – odborník z praxe a uskutečnil se tak projektový den s názvem: Kouzla a čáry s chemií. Pan chemik dětem předvedl jednoduché pokusy.
Některé činnosti si děti samy vyzkoušely. Poznaly předměty jako pinzeta, pipeta, zkumavka.
Vyrobily si sliz, viděly pohyblivou rukavici, udělali jsme společně barevnou duhu a spoustu různých pokusů. Děti si užily spoustu dobrodružství a legrace s pokusy. Vyrobený sliz přímo někteří z nás měli i ve vlasech ��, což nikomu nevadilo. Bylo to velmi pěkné dopoledne ve školce s odborníkem.
Fotografie z akce:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=198

.

Dne 24.9. se starší děti ze třídy Myšek, zúčastnily projektového dne mimo školu ve mlýně v Ruprechtově. Zde se děti seznámily s prací ve mlýně. Jak a na jakém principu funguje větrný mlýn. Měli jsme to štěstí, že nám zafoukal vítr a my mohli pozorovat, jak se turbína na střeše mlýna pohybuje za směrem větru.  Procházkou ze mlýna jsme potkali pasoucí se ovečky, prošli se okolo rybníka a zážitek byla i cesta autobusem. Prostě jsme prožili pěkně strávené dopoledne.
Fotografie najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=197

.

Projektový den v MŠ „Život se psem“

V pátek 18.9. 2020 navštívili děti ze třídy Koťátek zvířecí kamarádi. Tři pejsci plemene  retrívr společně s jejich „paničkou“ Marcelou, která si pro nás připravila spoustu zajímavých aktivit a užitečných rad (proč na cizího psa nesaháme, čím psy krmíme, jak se o ně staráme apod.) Program s živými pejsky se dětem moc líbil, děti je odměnily  psím pamlskem, společně se na památku vyfotili a pejsci se s námi rozloučili po psím způsobu – pořádným štěkotem. Otázka dětí, kdy k nám zase pejsci přijdou, byly pro paní majitelku největší odměnou. Ještě jednou děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

Fotografie najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=196

.

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021, SE BUDE KONAT 17.9.2020 v 17 HODIN NA ZAHRADĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – U ALTÁNU.

.

SDĚLENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY RODIČŮM DĚTÍ MŠ:
Obědy pro nemocné dítě se vydávají do jídlonosičů v době od 11.00 – 11. 15 hodin, u bočního vchodu do jídelny ze strany od hřiště (u okénka VŠJ)
VSTUP POUZE V ROUŠCE

.

INFO PRO RODIČE:

PROVOZ ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ
v 6.30 hod. ve  TŘÍDĚ MYŠEK (sběrná třída)
v 7,00 hod. ve  TŘÍDĚ ŠTĚŇAT
v 7,30 hod. ve  TŘÍDĚ KOŤAT

DOCHÁZKA DO ŠKOLKY NEJPOZDĚJI DO 8.15 HOD. , odhlašování stravy na telef. kontakt učitelce MŠ

Seznam věcí pro děti do mateřské školy
Žádáme rodiče, aby oblečení i obuv označili jménem dítěte – iniciály

• přezuvky do třídy (papuče uzavřené, ne pantofle ani crocsy )
• oblečení do třídy – tepláky, legíny, tričko, mikina, vše náhradní pro případ znečištění
( + spodní prádlo, punčocháče, ponožky)
• obuv vhodná na aktivity v tělocvičně (obuv nesmí zanechávat šmouhy na podlaze)
• oblečení na zahradu a vycházky – aktuálně dle počasí, vhodná obuv, bundy, čepice
• pyžamo (výměna 1x za 14 dní)
• plastový hrníček na pitný režim, podepsaný centrofixem
• plastový kelímek, zubní kartáček, zubní pasta – vše podepsat 

1.pololetí vybíráme:

• 2 balení papírových kapesníčků (vytahovací z krabičky)
• 2 balení vlhčených ubrousků (WC)
• úložný box (podepsaný) na výkresy a výrobky dětí

Platba stravy a čipu (50 Kč) na září již od 24.srpna
ve školní jídelně ZŠ u vedoucí ŠJ D. Sommerové (tel.517 325 625), s sebou číslo účtu, ze kterého bude platba probíhat.   
d.somerova@zsletnipole.cz

Platba školkovného 400 Kč/měsíc, (do 15.dne v měsíci)
platba na účet ZŠ u pí. hospodářky Navrátilové v 1. patře ZŠ (517 325 620),
nebo v hotovosti

TELEFONICKÝ KONTAKT DO MŠ:
MYŠKY – 517 325 639

KOŤATA – 517 325 653
ŠTĚŇATA – 517 325 626

VEDOUCÍ UČITELKA MŠ – OLGA ŠVARCOVÁ –TEL. – 517 325 632
Úřední den – každé úterý 7,30 – 13,00 hod.
www.zsmslp.rajce.idnes.cz fotogalerie naší školky

PROVOZ MŠ  Letní pole:   6,30   -   17,00 hod.
Třída Myšky:    6,30   -    15,30 hod.
Třída Štěňata: 7,00   -     15,15 hod.
Třída Koťata:   7,30   -     17,00 hod.

Vzhledem k tomu, že MŠ musí dodržovat protikoronavirová opatření, prosíme rodiče, zda by dodržovali provozní dobu jednotlivých tříd (děti se nemísily s ostatními dětmi z druhých tříd), pokud je to možné. Děkujeme za vstřícnost.

.

Školní rok 2019 / 2020

.

24.6. 2020 proběhlo v naší mateřské škole rozloučení s předškoláky.
Rozloučení letos proběhlo malinko jinak, než jsme byli zvyklí v předešlých letech, ale i přes to proběhlo v radostné a slavnostní náladě. Akce probíhala ve třídě Myšek a Koťat, bez přítomnosti rodičů.
Pan ředitel předškoláky pasoval na školáky. Děti dostaly upomínkové tašky s různými drobnostmi, počínaje věcmi, které se budou hodit ve škole, až po sladkosti. Velké díky patří našim rodičům, kteří se podíleli na sponzorských příspěvcích. Děkujeme ��
Po skončení pasování nejen předškoláci, ale i mladší děti byly odměněny dobrotami, které si pro ně připravily jejich třídní učitelky. Děti si pochutnaly na zmrzlinovém poháru, sladkém koblížku a nechyběl ani dětský šampus na přípitek.
Tak jsme se společně rozloučili se školním rokem.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům, krásné pohodové prázdniny a budeme se těšit na všechny naše děti opět v září (některé již v srpnu)
Na fotky – momentky se můžete podívat na:
www.zsmslp.rajce.idnes.cz �� a na http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=192

.

ČERVEN – Informace pro rodiče

• ŠKOLKOVNÉ – v červenci (provoz přerušen) rodiče neplatí
                           - v srpnu
(běžný provoz) platí, i když dítě nedochází do MŠ

• Ve středu 24.6. v dopoledních hodinách proběhlo v kmenových třídách Pasování předškoláků“ za přítomnosti vedení školy, bez přítomnosti rodičů. Omlouváme se, že v letošním mimořádném roce proběhla tato akce bez přítomnosti rodičů.

• Provoz v měsíci SRPNU bude zajištěn, rodiče mající zájem o docházku dítěte, nahlásí docházku telefonicky, emailem do 29. 6. 2020 (pokud tak již neučinili)

• Žádáme rodiče o odnesení osobních věcí dítěte, krabice s výkresy, aj. do 30.6.2020

Děkujeme za pochopení a spolupráci, přejeme krásné léto a těšíme se na Vás v příštím školním roce. Snad bude klidnější, než ten letošní.

PLATBY STRAVNÉHO V MŠ – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
POKUD BUDETE DÁVAT DÍTĚ DO MŠ V DOBĚ PRÁZDNIN – SRPNOVÝ PROVOZ, JE POTŘEBA DÍTĚTI STRAVU PŘEDEM PŘIHLÁSIT A ZAPLATIT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

PLATBA HOTOVĚ NEBO PO DOHODĚ A PŘIDĚLENÍ V.S. MŮŽETE POSLAT Z ÚČTU, NA ÚČET ŠKOLY.
V HOTOVOSTI MŮŽETE PLATIT DO KONCE ČERVNA 2020 A DÁLE V MĚSÍCI ČERVENCI A TO DO 15.7. 2020 V DOBĚ OD 9.00 – 12.00 HODIN, POPŘÍPADĚ V DEN NÁSTUPU DO MŠ RÁNO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

S DOTAZY SE OBRACEJTE NA:
SOMMEROVÁ DAGMAR, VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
TEL. 517 325 625
d.somerova@zsletnipole.cz

.

Informace k otevření školy najdete na úvodní stránce v aktualitách

Do aktualit jsou průběžně vkládány a aktualizovány informace pro ZŠ i MŠ.

Úvodní stránka: http://www.zsletnipole.cz/

Přímo odkaz na info k otevření školy: http://www.zsletnipole.cz/index.php?novinka=1525

.

.

 

MŠ informace pro rodiče:
Vzhledem k prodloužení výjimečného stavu (usnesení Vlády České republiky) a dotazům rodičů ohledně vyzvednutí věcí z šatny MŠ, je toto možné – můžete kontaktovat zaměstnance v kanceláři školy denně od 8 do 12 hodin, na zvonku ZŠ – pí. hospodářky, školník. Vstup jen v ochranných prostředcích (rouška).


Info pro rodiče – školkovné

Za měsíc BŘEZEN – zaplatit
                 DUBEN – neplatit

Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.

Období nouzového stavu – aktuální situace v mateřských školách Bulletin

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:
• věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
• podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…); zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…); dbejte na pravidelný režim; podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…); • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
• s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
• společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
• využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)
• povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité
• Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné  je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Zdroje a materiály Weby - o předškolním vzdělávání:
                           
www.predskolaci.cz  
                           
www.detsky-web.cz
                           
www.hrajeme-si.cz
                            Výtvarné a tvořivé činnosti:
                            krokotak.com 
                           
www.tvorivedeti.cz 
                           
www.sikovny-cvrcek.cz
                            www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Nečtěte a neposlouchejte příliš mnoho zpráv, zvláště těch katastrofických. Hledejte důvody, proč se usmívat i pod rouškou!“

.

14.3.2020

Informace pro rodiče dětí z MŠ - přerušení provozu MŠ
(14.3.2020, 17:40 h)

Rada města Vyškova na své mimořádné schůzi konané dne 14. 3. 2020 rozhodla o uzavření mateřských škol zřizovaných městem Vyškov s výjimkou Mateřské školy Šikulka, Vyškov, příspěvkové organizace. Tato mateřská škola bude zajišťovat provoz v omezeném režimu pro děti z mateřských škol zřizovaných městem Vyškov, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v profesích zajišťujících nezbytný chod státu v nouzovém stavu na území ČR vyvolaném rozšířením onemocnění koronaviru.

Mateřské školy budou uzavřeny od úterý 17.3.2020. Od stejného dne bude i začínat omezený provoz na MŠ Šikulka pro děti rodičů ve veřejně prospěšných profesích.

V pondělí 16.3. pokračuje omezený provoz naší MŠ ve stejném režimu jako minulý týden.

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

Plánovaná informativní schůzka pro rodiče dětí ze třídy Štěňat byla z preventivních důvodů zrušena. Nový termín bude včas oznámen. Děkujeme za pochopení.

.

Info pro rodiče dětí ze Štěňat:
Telefonický kontakt do MŠ pro odhlášení dítěte:

Třída Myšek – 517 325 639
Třída Koťat - 517 325 653
Od pondělí pak na čísle:
Třída Štěňat – 517 325
626

.

Zrušeno plavání!
2.3. 2020 nebude z organizačních důvodů plavání.
Rodiče budou o náhradním termínu informováni.
Děkujeme za pochopení.

Info rodiče

Potvrzení o výši vynaložených údajů za umístění dítěte v MŠ pro účely uplatnění slevy na dani si můžete vyzvednout v 1. patře u pí. Navrátilové.

AKCE NA BŘEZEN:
3.3. Přijede do MŠ divadélko KVĚTINKA s představením ,, UKLIĎME LES“ v 9.00 hod.
Vybírat budeme 30 Kč a nečleni 50 Kč
23.3. Proběhne v MŠ divadlo s názvem ,, KRAKONOŠOVA PÍSŤALKA“ od divadla – ÚSMĚV, členi 30 Kč a nečleni 50 Kč.
25.3. Přijede fotograf – focení ke Dni matek – bude vyvěšen seznam se zájmem o fotografování.
Fotí se od 9.00 hod.
27.3. – BUDEME VYNÁŠET MORANU – FORMOU VYCHÁZKY DO SMETANOVÝCH SADŮ

Zahájení provozu 3. třídy MŠ -
seznam věcí, potřebných do MŠ, informace o placení,.... najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1582536778.pdf

.

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od 1.3.2020 (mimořádný zápis do nové třídy MŠ) v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1581948914.pdf

Karneval v MŠ
Jakoby mávnutím kouzelného proutku, se 12.2. proměnila naše školka ve školku pohádkovou, ve které jsme se sešli s princeznami, kašpárky, Karkulkami, Spidermany, Batmany, a ještě dalšími pohádkovými bytostmi.
Děti se napřed představily, potom si splnily pohádkové úkoly, zatančily, zaskotačily, a nakonec je čekala sladká odměna v podobě bábovky od jedné hodné maminky. Děti si odnesly domů diplom a odměnu – piškotového medvídka.
Karneval se povedl a všichni jsme si jej moc užili.
Fotografie z akce naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=190

.

INFORMACE NA ÚNOR:

- Závěrečná část projektu "Máme doma předškoláka" se koná v úterý 11.2.2020 od 15.30h pod vedením Mgr. M. Muzikantové a Mgr. V. Cetkovské. Tématem hodiny jsou matematické představy. Pozvánku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1580905801.pdf

- 5.2. – PROBĚHNE V MŠ ZÁPIS DĚTÍ DO TŘETÍ TŘÍDY MŠ S NÁSTUPEM OD 1.3.2020.  

- 5.2.2020-  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KDY SE MOHOU RODIČE PODÍVAT DO TŘÍD A V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ, POŘÁDANÝCH V PROSTORÁCH ŠKOLY.


- 12.2. BUDE NAŠE ŠKOLKA PROMĚNĚNA JAKOBY MÁVNUTÍM KOUZELNÉHO PROUTKU A VE ŠKOLCE SE OBJEVÍ POHÁDKOVÉ BYTOSTI. POŘÁDÁME TOTIŽ POHÁDKOVÝ KARNEVAL (DĚTI SI PŘINESOU MASKY) A SPOLU S P.UČITELKAMI JE ČEKAJÍ POHÁDKOVÉ ÚKOLY.


- PLAVÁNÍ
KAŽDÉ PONDĚLÍ KROMĚ JARNÍCH PRÁZDNIN, BUDOU SKUPINY PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Z OBOU TŘÍD JEZDIT OD 11.00 HOD. NA PLAVÁNÍ – INFO RODIČE JIŽ ODBRŽELI.

!!! Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZŠ, POJEDE NA PLAVÁNÍ I DRUHÁ SKUPINA PŘIHLÁŠENÝCH PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ ZE TŘÍDY KOŤAT. V PONDĚLÍ 3.2., INFORMACE NA LÍSTEČKU Z MŠ.!!!

.

Zápis do 3. třídy MŠ

Zápis do 3. třídy MŠ proběhne ve středu 5. 2. 2020 od 7.00 do 16.30 h v prostorách naší MŠ. Zapsat je možné dítě které dovrší věk 2. let.

K zápisu do MŠ se mohou dostavit i rodiče s jiným bydlištěm než ve stanoveném školském (spádovém) obvodě. Přijímání dětí proběhne v souladu s platnými kritérii, která naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1580759220.pdf

K zápisu s sebou přineste
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči)
- (povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků)
- (doklad o bydlišti dítěte - pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

U zápisu odevzdejte
- řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Ke stažení zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1579538140.pdf

- vyplněný evidenční list dítěte (potvrzený dětským lékařem - pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem, vytištěný oboustranně). Ke stažení zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1579538097.pdf

Tiskopisy žádosti a evidenčního listu si můžete vytisknout a vyplnit předem doma, případně je obdržíte u zápisu. Vyzvednete-li si evidenční list až u zápisu, potvrzený od dětského lékaře jej odevzdáte ve škole cca do týdne po zápisu (termín bude upřesněn).

Doklady nelze posílat poštou nebo nechávat např. v kanceláři. Za řádně podanou žádost lze považovat pouze žádost osobně předanou, odevzdanou ve stanoveném termínu. Při odevzdání žádosti obdržíte registrační číslo.
Používejte přednostně tiskopisy vydané školou (zejména žádost o přijetí).

Nová třída MŠ již brzy zahájí provoz
Od 1.března 2020 otvíráme již třetí třídu v naší MŠ. Zápis dětí proběhne ve středu 5.2. 2020 od 7.00 h do 16.30 h v prostorách MŠ. Zapsat lze děti, které dovršily věk 2 let.
Využijte již nyní možnosti přijetí dítěte v průběhu školního roku.

Fotografie nové třídy najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=187

.

Pozvánka
Přijměte pozvání na 3. část projektu pro předškoláky "Máme doma předškoláka aneb škola před školou", která se bude konat v úterý 14.1.2020 v čase od 15.30 do 16.15 hod.
Bude zaměřena na grafomotorické cviky, správné návyky při psaní...
Hodinu povedou Mgr. Jitka Piňosová a Mgr. Helena Zahradníčková. Zváni jsou i ti, kteří se prvních dvou částí nemohli zúčastnit. Těšíme se na vás.

 http://www.zsletnipole.cz/download/1578323966.pdf
 

.

AKCE NA LEDEN 2020

-  6.1. TŘÍKRÁLOVÁ NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ ZŠ V MŠ V DOBĚ OD 9.15 HODIN PO SVAČINCE.
- 16.1. DIVADLO V MŠ S NÁZVEM „AŽ JÁ BUDU VELKÁ „, CENA DIVADLA JE PRO ČLENY 50 Kč A NEČLENY 70. Kč
- OD 27. 1.  –   6. 4. 2020 ZAČNE PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI – ZÁJEMCI SE JIŽ PÍŠÍ NA NÁSTĚNCE U SVÉ TŘÍDY. S SEBOU DĚTI BUDOU POTŘEBOVAT PLVECKOU ČEPICI, PLAVKY, RUČNÍK, TEKUTÉ MÝDLO A IGELITOVOU TAŠKU NA OBUV, VE KTERÉ DĚTI NA BAZEN DOJDOU, TO VŠE DO BAŤOHU.

Vánoční besídky v MŠ
Včera odpoledne mohli rodiče v MŠ shlédnout besídky s vánoční tematikou. Malí čertíci a andílci tančili, zpívali, dováděli, ... Předvedli toho opravdu hodně a na závěr obdarovali svoje rodiče vánočním dárečkem, který sami vyrobili. Poděkování patří nejen dětem, ale i učitelkám, které s dětmi představení nacvičily.
Fotografie najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=186

Předvánoční akce v naší MŠ

JAKO TRADIČNĚ PŘIŠEL DO NAŠÍ ŠKOLKY VE ČTVRTEK 5.12. MIKULÁŠ SE SVOJÍ DRUŽINOU.
SPOLEČNĚ JSME ZAZPÍVALI KOLEDY, ZARECITOVALI BÁSNIČKY.
NĚKTERÉ DĚTI POKÁRAL ČERT, NĚKTERÉ CHVÁLIL ANDÍLEK, VŠAK VÍME CO ZA POKLADY MÁME DOMA I VE ŠKOLCE  : -) . AKCE BYLA VELMI VYDAŘENÁ.
DĚTI BYLY ODMĚNĚNY ADVENTNÍMI KALENDÁŘI, PERNÍČKY A OVOCEM.

V pondělí 9.12. se děti ze třídy Myšek zúčastnily zdobení Vánočního stromečku na Masarykově náměstí ve Vyškově.
Děti vyrobily ozdobičky na stromeček a za vánoční atmosféry společně strom nazdobily.
Dětem se akce líbila a moc jsme se ji všichni užili.

Fotografie z obou akcí najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=185

.

AKCE NA PROSINEC:


2.12. - VÁNOČNÍ POHÁDKA – DIVADLO KVĚTINKA
3.12 – JARMARK V ŽŠ – PRODEJ VÝROBKŮ DĚTÍ Z MŠ
5.12 – MIKULÁŠKÁ NADÍLKA V MŠ
9.12. – ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU - NA NÁMĚSTÍ- ZŮČASTNÍ SE  STARŠÍ DĚTI ZE TŘÍDY MYŠEK
11.12 – DIVADLO V BESEDNÍM DOMĚ S NÁZVEM ,,BROUČCI“ – STARŠÍ DĚTI OBOU TŘÍD
12.12. – BESÍDKY V MŠ – MYŠKY  V 15,30 hod.
                                          - Koťata v 16,00 hod.

18.12. – PLANETÁRIUM – ČERVENÁ KARKULKA - 8, 45  - 9,25 hod. – akce v tělocvičně ZŠ
19.12. VÁNOČNÍ NADÍLKA POD STROMEČKEM V MŠ
20.12. ZÁVĚR ROKU V MŠ

..

Pozvánka na projekt pro předškoláky "VĚDA JE HRA"
Zábavné dopoledne pro předškoláky a jejich rodiče "Věda je hra" pořádáme v sobotu 16.11.2019 od 9.30 do 11.30 hod. v prostorách školy. Na děti čekají zajímavé hry, pokusy, hlavolamy,.. z oblasti fyziky, přírodovědy, chemie, v tělocvičně si pak děti ověří svoji tělesnou zdatnost a šikovnost. Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Pozvánku najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1571400936.pdf

.

Pozvánka na 2. část projektu pro předškoláky "Škola před školou"
Zveme předškoláky a jejich rodiče na 2. část projektu Škola před školou", která se uskuteční v úterý 19.11.od 15.30 hod. Hodinu povedou Mgr. Dana Musilová a Mgr. Alois Slezáček. Pro děti jsou připraveny didaktické hry.
http://www.zsletnipole.cz/download/1573462707.pdf

.

FOTOGRAFOVÁNÍ VÁNOČNÍ SADY PROBĚHNE 19.11. V MŠ  -  VE TŘÍDĚ MYŠEK. MŮŽETE SI VYBRAT ZE DVOU VARIANT, CENA SADY JE 270 Kč.

.

AKCE MŠ NA LISTOPAD:


5.11. –,, ŠKOLA PŘED ŠKOLOU „ – první část projektu pro předškoláky
6.11. - ,,JEŽKOVY ZPÍVÁNKY,, – Pěvecká soutěž v MŠ Opatovice (vybrané děti), odjezd v 7.30 hod. od ZŠ Letní pole, návrat v cca 11.00 hod.
12.11. HUDEBNÍ SKUPINA – MARBO – Zpívat nás baví, vybírat budeme 60 kč – zúčastní se třída Koťata
14.11. - Koňský slabikář Myšky, vybírat budeme 50 Kč.
21.11. -Koňský slabikář Koťata, vybírat budeme 50.Kč.
(S sebou teplé oblečení, suché pečivo, jablka, mrkev)
16.11. - projekt pro předškoláky a jejich rodiče "VĚDA JE HRA" v 9.30 – 11.30 hod., v prostorách základní školy
19.11. –,, ŠKOLA PŘED ŠKOLOU „– druhá část projektu pro předškoláky
25.11. KRAKONOŠOVO SPADLÉ LISTÍ  - divadelní představení v MŠ, vybírat se bude 50 Kč

.

Fotografie z Halloweenské párty naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=183

.

Pozvánku na 1. část projektu "Máme doma předškoláka" naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1571824756.pdf

.

I letos pořádáme pro předškoláky Projekt "Máme doma předškoláka aneb škola před školou" Rodiče s dětmi /předškoláky/ jsou zváni do jednotlivých hodin, kde se seznámí s prostředím školy, vedením a pedagogy z I. stupně.
Začínáme v úterý 5.11.2019 v 15.30 hod.
Rodiče mohou se svým předškolákem navštívit tento program celkem 4x (5.11., 19.11., 14.1. a 11.2.).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
http://www.zsletnipole.cz/download/1571400644.pdf

.

Podzimní tvoření

Jako každým rokem proběhlo v naší mateřské škole oblíbené podzimní tvoření.
Děti s rodiči tvořili z různých přírodních materiálů své příšerky, kterými si pak vyzdobili prostory školky.
Děkujeme rodičům za účast a vytvoření příjemné atmosféry.
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=182

.

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN


7.10. DÍLNIČKY S RODIČI – TVOŘENÍ S NÁZVEM  ,,DÝŇÁČCI A BRAMBORÁČCI“
ZA PĚKNÉHO POČASÍ BUDE AKCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ, PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ VE SVÝCH TŘÍDÁCH. PROSÍME RODIČE, ABY SI PŘINESLI DÝNĚ, BRAMBORY, PŘÍRODNINY…

23.10. PŘIJEDE DO ŠKOLKY DIVADLO – KOUZELNÝ VLAK. VYBÍRAT BUDEME  65 Kč
24.10. PROBĚHNE V MŠ LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ – Mgr. Helena Kolbábková  z SPC. Paní magistra provede depistáž u vytipovaných dětí.

.

Info pro rodiče na říjen, týkající se kroužků v MŠ

- 1. 10. ZAČNE VE ŠKOLCE ANGLIČTINKA OD 15.30 – 16.00 HOD A TO KAŽDÉ ÚTERÝ – ve třídě Myšek
- 2.10.  A PAK JIŽ KAŽDOU STŘEDU BUDOU BÝVAT DÍLNIČKY V ČASE OD 15.00 -16.00 HODIN ve třídě Myšek
- 3. 10. VŽDY ČTVRTKY BUDOU TANCOVÁNKY 13.45 – 14.30 HOD., v baletním sále
- V PONDĚLÍ 7.10. A PAK KAŽDÝCH 14 DNÍ – SPORŤÁČEK V TĚLOCVIČNĚ ZŠ

.

Pozvánka na zábavné dopoledne "Věda je hra"

Zábavné dopoledne pro předškoláky a jejich rodiče "Věda je hra" pořádáme v sobotu 16.11.2019 od 9.30 do 11.30 hod. v prostorách školy. Na děti čekají zajímavé hry, pokusy, hlavolamy,.. z oblasti fyziky, přírodovědy, chemie, v tělocvičně si pak děti ověří svoji tělesnou zdatnost a šikovnost.
Těšíme se na Vás a vaše děti. http://www.zsletnipole.cz/download/1571400936.pdf

.

I letos pořádáme pro předškoláky Projekt "Máme doma předškoláka aneb škola před školou" Rodiče s dětmi /předškoláky/ jsou zváni do jednotlivých hodin, kde se seznámí s prostředím školy, vedením a pedagogy z I. stupně.
Začínáme v úterý 5.11.2019 v 15.30 hod.
Rodiče mohou se svým předškolákem navštívit tento program celkem 4x (5.11., 19.11., 14.1. a 11.2.).
Těšíme se na Vaši návštěvu

.

Informativní schůzka pro všechny rodiče MŠ se bude konat 11.9.2019ve třídě Koťat v 16.30 – 17.30 hodin.

.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ

DOCHÁZKA DO ŠKOLKY NEJPOZDĚJI DO 8.15 HOD.

NAHLAŠOVÁNÍ STRAVY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY.

PROVOZ CELODENNÍ: 6.30 – 16.30 HOD.
SBĚRNÁ TŘÍDA – MYŠKY - OD 6.30 HOD.
                             - KOŤATA – OD 7.30 HOD.


Seznam věcí pro děti do mateřské školy


• přezuvky do třídy (papučky uzavřené, ne pantofle ani crocsy )
• oblečení do třídy – tepláky, legíny, tričko, mikina, vše náhradní pro případ znečištění
( + spodní prádlo, punčocháče, ponožky)
• obuv vhodná na aktivity v tělocvičně (obuv nesmí zanechávat šmouhy na podlaze)
• oblečení na zahradu a vycházky – aktuálně dle počasí, vhodná obuv, bundy, čepice
• pyžamo (výměna 1x za 14 dní)
• plastový hrníček na pitný režim, podepsaný centrofixem
• plastový kelímek, zubní kartáček, zubní pasta – vše podepsat  
Žádáme rodiče, aby oblečení i obuv označili jménem dítěte – iniciály
V I. pololetí vybíráme:
• 2 balení papírových kapesníčků - vytahovací z krabičky
• 1 balení ubrousků (stolování)
• 2 balení vlhčených ubrousků (WC)

TELEFONICKÝ KONTAKT DO MŠ:
KOŤATA – 517 325 653
MYŠKY – 517 325 639
VEDOUCÍ UČITELKA MŠ – OLGA ŠVARCOVÁ –
TEL – 517 325 632

PLATBA STRAVY:
DĚTI NASTUPUJÍCÍ DO MŠ, PLATÍ UŽ V SRPNU, U NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH ZÁROVĚŇ I PLATBA ČIPU ZA 50 KČ., S SEBOU ČÍSLO ÚČTU, ZE KTERÉHO SE BUDE PLATBA PROBÍHAT.

VÍCE INFORMACÍ U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY D. SOMEROVÉ NA TEL. 517 325 625

INFO PRO RODIČE:
JELIKOŽ PROVOZ ZAČÍNÁ VE TŘÍDĚ MYŠEK V 6. 30 HODIN POUŽÍVEJTE KLAPKU TŘÍDY MYŠEK 39.
OD 7.30 HODIN, JIŽ DO TŘÍDY KOŤAT

INFO: 

NA ADRESE   najdetewww.zsmslp.rajce.idnes.cz fotogalerii naší školky.

.

.

Školní rok 2018/2019

.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY SI POZASTAVILI PLATBY ZA MĚSÍC ČERVENEC A ZAPLATILI AŽ V STRPNU ZA SRPEN.

.

19. 6. proběhlo v naší mateřské škole rozloučení s předškoláky a tím jim byly otevřeny brány školy základní. Děti si připravily se svými učitelkami, krátké pásmo a poté byly odměněny malým občerstvením v podobě ohromné pizzy, sladkým nápojem a melounem.
Na závěr přejeme dětem krásné prázdniny. A budeme rády, když se za námi budou vracet.
Fotografie z pasování předškoláků naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=179

.

Ve středu 19. 6. připravujeme v 16,00 hod. rozloučení s předškoláky na školní zahradě. Za nepříznivého počasí bude akce ve třídě Myšek.

.

INFO OHLEDNĚ STRAVY NA MĚSÍC SRPEN PRO DĚTI MŠ

STRAVU NA PRÁZDNINOVÝ MĚSÍC JE NUTNÉ SI KOUPIT PŘEDEM ZA HOTOVÉ V KANCELÁŘI VŠJ, JINAK DÍTĚ NENÍ PŘIHLÁŠENO V JÍDELNĚ K ODBĚRU STRAVY.
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH  A  ZAPLACENÝCH  STRÁVNÍKŮ BUDE PŘEDÁN 1. 8. DO TŘÍDY MYŠEK.
PLATBU MŮŽETE PROVÉST POSLEDNÍ TÝDEN V ČERVNU 2019, 31. 7.  v 9 – 12 HOD., NEBO DLE ROZPISU SLUŽEB (NA VSTUPU DO BUDOVY).
517 325 625 SOMMEROVÁ DAGMAR, VŠJ

.

Informační schůzka
pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ proběhne v úterý 27.8.2019 v 15.00hod. v prostorách MŠ. Na programu bude přihláška ke stravování, dotazníky, platby,...
Tel. kontakt na ved. učtelku O. Švarcovou: 217 325 653 (32).

.

Děkujeme rodičům za spolupráci na školní akademii, kteří po tři dny vozili své děti na odpolední vystoupení.
Velký dík našim dětem, které s nadšením vždy vystoupily na podium a předvedly vždy na jedničku.
Poděkování i pedagožkám.

.

Plavecká olympiáda
Děti z naší mateřské školy reprezentovaly naši školu na Plavecké olympiádě, kde celkově získaly 5. místo a jedna medaile byla i za nejlepšího plavce, kterou získal Matěj Krajčík. Jsme na naše děti velmi pyšní.

.

Plán na červen


5.6. Kouzlení s klaunem – oslava MDD na školní zahradě v 9,00 hod., vybírat budeme 40 Kč


13. 6. ve čtvrtek – Informativní schůzka s učiteli 1. tříd, v 16,00 hod., zábavné odpoledne spojené s opékáním špekáčků.


19. 6. středa v 16,00 hod. bude rozloučení předškoláky na školní zahradě, za nepříznivého počasí bude akce ve třídě Myšek.


21.6. Ukázka hasičské techniky 8 – 12 hod. – Smetanovo nábřeží, odchod z MŠ 7,30 hod., svačinky budou mít děti ze ŠJ. S sebou batůžek s pitím, pláštěnku. Malé děti zůstanou s p.uč. ve školce.


25.6. Výlet Koťata ŽIVÁ VODA – MODRAKOVO ZOO
Sraz v 8 hodin na zastávce u ZŠ, předpokládaný příjezd cca v 15 hod.
Batoh s pitím a svačinou z domu, pláštěnka.


Výlet třída Myšek ve dnech 26,27, 28. 6. termín upřesníme dle počasí, na výlet půjdeme do Hamilton za ,,Vílou Voděnkou.“


A jsme na konci školního roku, zbývá jen popřát krásné prázdniny a dětem, které odchází do prvních tříd, přejeme hodně štěstí na další etapě jejich života. 

4. 6. Půjdeme s dětmi na kulturní vystoupení žáku speciální MŠ, ZŠ a SŠ Osvobození, které se koná v 9,30 hod.

.

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1558686675.pdf

.

.

Pokyny k organizaci školní akademie

Milí rodiče, v pondělí 27. 5. přiveďte děti nejpozději v 7,40 hod. – zkouška na školní akademii v tělocvičně.

V úterý 28. 5. přiveďte děti nejpozději v 7,40 hod. v 8.00 je odjezd autobusem na zkoušku na akademii do Sokolského domu, děti přijedou na oběd.

V úterý, ve středu a ve čtvrtek (28. 5., 29. 5. a 30. 5.)odpoledne předejte dítě učitelce v Sokolském domě nejpozději v 15,30 hod. 1. patro vpravo, hned po vystoupení si své dítě vyzvedněte u učitelky.
Děkujeme za vstřícnost.

Lístky na akademii už nejsou, kapacita míst Sokolského domu je vyčerpána.

.

Besídky ke Dni matek

V úterý 14.5.zavítali do MŠ v odpoledních hodinách rodiče a především maminky. Děti si pro ně se svými učitelkami připravily pásmo říkanek, písniček, tanečků... Nechyběly ani dárečky, které děti sami vyráběly. Besídka se povedla, děti byly šikovné, snažily se ukázat vše, co si připravily. Poděkování patří nejen dětem, ale také jejich učitelkám.
Fotografie naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=177

.

AKCE NA KVĚTEN:


• 2. 5. ZÁPIS DO MŠ
• 3. 5. UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY- HASIČI HRANIČKY V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH
• 9. 5. LOGOPEDIE OD 7,00 HOD.
• 14. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ KE DNI DĚTÍ
• 14. 5. OD 15,30 HOD. VE TŘÍDĚ MYŠEK BESÍDKA KE DNI MATEK, VE TŘÍDĚ KOŤAT OD 16,30HOD.
•  16. 5. LOGOPEDICKÁ PÉČE OD 7,00 HOD.
• MATEMATICKÉ HRÁTKY V MŠ OD 9,00 HOD.
• 28. 5. – 30. 5. ŠKOLNÍ AKADEMIE
• 31. 5. TŘÍDA MYŠEK DEN DĚTÍ SE ŠAMŠULOU V PARKU OD 9,00 HOD
 A 6. PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Z KURZU PLAVÁNÍ  -  PLAVECKÁ OLYMPIÁDA

.

16. 4. 2019 Proběhlo v naší mateřské škole, hledání Velikonočního vajíčka, pod vedením zkušeného zajíce Zajdy.
Děti plnily různé soutěže a úkoly, jako třeba co má zajíček nejraději k jídlu, jaké znáš květinky, poznej zvířátka, neboj se a prolez zajíčkovou norou a další.
Před akcí na zahradě proběhly v kmenových třídách Velikonoční dílničky, kde si děti pomocí rodičů vyrobily různé věnečky, slepičky, barevná vajíčka.
Všem nám přálo krásné počasí a akce se líbila jak rodičům, tak i našim dětem.
Děti za odměnu dostaly sladkou odměnu.
Fotografie naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=176

.

INFO PRO RODIČE
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
se konají v úterý 16.4. V MŠ od 16,15 hod.
JARNÍ TVOŘENÍ V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH A CCA OD 17,00 HODIN BUDOU HRY SE ZAJÍCEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ.

.

Projekt Řemesla do škol
Ukázku práce košíkáře shlédly děti MŠ spolu s dětmi z 1. ročníku ZŠ v pondělí 8.4.
Práce košíkáře děti zaujala, bavily se a spolupracovaly.
Fotografie z projektu:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=175

.

Informace k zápisu do naší MŠ

Zápis do MŠ (aktualizováno)

Místo, termín a doba pro podání žádosti k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) pro školní rok 2019/2020 byl stanoven na čtvrtek 2.5.2019 od 7.00 do 16.30 h v přízemí naší ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, Sídliště Osvobození 682/56, Vyškov.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, lze však přihlásit i děti od 2 let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (není-li v Zákoně 561/2004 Sb. Školský zákon uvedeno jinak).

K zápisu do MŠ se mohou dostavit i rodiče s jiným bydlištěm než ve stanoveném školském (spádovém) obvodě. Přijímání dě

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace