O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:

Školská rada

 

Školská rada zahájila svou činnost v prosinci roku 2005. Jejími členy jsou dva zástupci zřizovatele, dva volení zástupci pedagogických pracovníků a dva volení zástupci zákonných zástupců žáků.

Členové školské rady. 
zást. zřizovatele *)

Ing. Karel Goldemund
Mgr. Luboš Kadlec

zást. z řad ped. prac
Mgr. Kateřina Mozolová
zást. z řad zák. zást. žáků Ing. Alena Hanulíková
Ing. Barbora Gottvaldová

 *) zástupce zřizovatele jmenovala Rada města Vyškova

5.12.2017

Výsledek voleb do školské rady

Výsledek voleb za členy školské rady při ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole – volba zástupců z řad zákonných zástupců žáků.

Kandidáti
1. Ing. Alena Hanulíková  zisk 64% platných hlasů
2. Ing. Barbora Gottvaldová zisk 70% platných hlasů
3. MUDr. Lenka Kozílková zisk 59% platných hlasů

Za členy školské rady byli tedy zvoleni kandidáti:
Ing. Alena Hanulíková
Ing. Barbora Gottvaldová

Výsledek voleb za členy školské rady při ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole – volba zástupců z řad pedagogických pracovníků školy.

Kandidáti
Mgr. Kateřina Mozolová
Mgr. Petra Grycová

Za členy školské rady byli tedy zvoleni kandidáti:
Mgr. Kateřina Mozolová
Ing. Karel Borovec

26.11.2017

Seznam přihlášených kandidátů do ŠR za zákonné zástupce žáků

MUDr. Lenka Kozílková

Ing. Alena Hanulíková

Ing. Barbora Gottvaldová

Seznam přihlášených kandidátů do ŠR za ped. pracovníky školy

Mgr. Kateřina Mozolová

Mgr. Petra Grycová

.

10.11.2017

Informace o konání voleb do školské rady
(členové z řad zákonných zástupců žáků)

• Termín voleb: čtvrtek 30.11.2017 od 16.30 h (po dobu konání Mikulášského jarmarku)
• Místo konání voleb: ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, Sídliště Osvobození 682/56
• Způsob konání voleb: tajné hlasování (výběr) z přihlášených kandidátů z řad zák. zástupců žáků
• Lhůta pro přihlášení kandidátů: písemně do 20.11.2017 u ředitele školy (podepsané přihlášky je možno odevzdat v kanceláři ŘŠ, případně v kanceláři hospodářek)
• Počet volených členů šk. rady z řad zák. zást. žáků.: 2
• Délka mandátu: 3 roky
• Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady za zákonné zástupce žáků. 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace