O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD ve školním roce 2020/21

.

Projektové dny ve 3. odd. ŠD

Dne 5.10. 2020 proběhl projektový den, na který jsme se  ve 3. oddělení ŠD moc těšili. Seznámili jsme se s lovecky upotřebitelnými psy - fenkami Orphee, Jasmínou a Růženkou, dověděli se vše o jejich výcviku, myslivosti a zjistili jsme, jak vypadá myslivcův.
12.10.2020 se uskutečnil další projektový den, tentokrát s paní Kateřinou Heřmanovou - lektorkou výtvarného uměleckého projevu. Malí výtvarníci ve 3. oddělení malovali na kameny a vyzkoušeli si 3D projekci. Jak se jim to podařilo se můžete podívat.

http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=205

.

Dne 13.10.2020 proběhl ve školní družině projektový den "Jak porozumět psovi". Děti si osvojily nové vědomosti o chování psů i řeči jejich těla. Se zájmem sledovaly, jak probíhá výcvik pejsků. Vyzkoušely si i vědomostní testy, jak se k pejskům chovat a být s nimi dobrý kamarád.
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=202

.

Dne 30.9 proběhl Projektový den ve 3. oddělení ŠD na téma „Čarujeme se suchým pastelem“. Dětem se obrázky vydařily. Maminky je mohou vidět na nástěnce v prostorách ŠD.
Fotografie naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=201

.

Projektový den ve ŠD
Dne 1. října se v prvním oddělení naší ŠD uskutečnil projektový den s názvem „Pes přítel člověka“. Děti byli vhodnou formou seznámeni s tím, co předchází pořízení psa, i s tím, jakým způsobem pomáhá člověku.
Tato akce byla přínosem pro rozvoj kladného vztahu dětí ke zvířatům.
Fotografie najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=200

.

Dne 9.9.2020 proběhl ve školní družině projektový den. Navštívila nás paní Kateřina Heřmanová, lektorka výtvarných technik. Děti seznámila s výtvarnou technikou ENKAUSTIKA. Enkaustika patří mezi jednu z nejstarších malířských technik používanou již v Egyptě nebo v antickém Řecku.  Jedná se o velmi inspirativní a hravé malování barevným horkým voskem, které s sebou přináší velmi zajímavé efekty s úžasnými barvami a krásným světlem. Všechny děti si tuto techniku vyzkoušely. Vznikly krásné obrázky, ze kterých měly velkou radost.

.

Informace pro rodiče


1.oddělení - Jarmila Hlaváčková (vedoucí vychovatelka)
2.oddělení - Jana Pelikánová
3.oddělení - Marta Vítková
4.oddělení - Petr Zrotál


Provoz ŠD
- ranní ŠD 6.15 - 7.30 hod. -příchod dětí do 7.30 hod.
- po ukončení ranní družiny odchází děti do tříd
- odpolední ŠD 11.40 - 16.30 hod.

Zápisní lístky
- přihlašování a odhlašování je prováděno na základě zápisních lístků– musí být vyplněny obě strany
- na zápisním lístku musí být napsány všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat (celým jménem, nestačí jen „babička“), jinak dítě nebude vydáno
- pokud si rodič přeje, aby šlo jeho dítě ze ŠD dříve, nebo v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku musí mít písemnou omluvenku, nelze omlouvat telefonicky ani přes SMS
Přílohy k zápisnímu lístku
- při přihlášení dítěte do ŠD se musí rodič seznámit s Řádem ŠD, který je na webových stránkách školy
- vychovatelky nezodpovídají za příchody a odchody dětí do zájmových kroužků a s tím související samostatné odchody na oběd
- vše rodiče potvrdí svými podpisy (formuláře vydá vychovatelka)

Potřeby do ŠD
deníček, který by měli rodiče pravidelně kontrolovat (neslouží pro omluvenky), 1x kuchyňské utěrky, 1x papírové kapesníčky, označené náhradní oblečení k pobytu venku, sirup (dle zvážení)

Forma placení
- měsíční částka 100,- Kč bude inkasována celkem 3x za školní rok:
• v září ve výši 400,-
• v lednu ve výši 300,-
• v dubnu ve výši 300,-

Další informace
- odchod na společný oběd mezi 12,45 -  13,00
- při pobytu venku ŠD využívá prostory kolem školy, především školní hřiště u silnice
- doporučujeme nenosit cenné věci do ŠD, jelikož za ně neručíme

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD
- příchod do školy hlavním vchodem, vstup je na čipy, které slouží zároveň ke stravování
- kdo zapomene čip, zvoní na číslo deset

 

.

Školní rok 2019 - 2020

.

Veselá písnička ve ŠD
Dne 4. března bylo v naší ŠD veselo. „Jakpak by ne“. Tento den se totiž u nás uskutečnila pěvecká soutěž s názvem „Veselá písnička“. Přihlášení zájemci za vydatně podpory diváků zpívali jako slavíčci. Porota měla při hodnocení velmi těžký úkol, ale zvládla ho skvěle. Za svůj zpěv byli děti odměněny diplomy, věcnými cenami a sladkostmi. Na závěr si děti zazpívaly za doprovodu kytary známé písničky. Chtěli bychom poděkovat dvěma žákyním s 6.A, Marii Skřejpkové a Barboře Hrozové za účast v porotě.

.

12.2.2020,  Nesedíme nečinně, bavíme se v družině
Dne 11.2 se v naší ŠD uskutečnila další akce, tentokrát 2. část soutěže s názvem „Hry bez hranic“. Po zahájení, vysvětlení celého průběhu a rozdání kartiček se všichni s nedočkavostí, snahou a velkým zápalem zapojovali do připravených aktivit. Během jednotlivých soutěží se z nich stávali rytíři, stavaři a dokonce se proměnili i v pohádkovou bytost, Popelku. Celý průběh soutěže probíhal v příjemné atmosféře. Soutěž byla vyhodnocena. Děti s nejlepšími výsledky byly odměněny diplomy a věcnými cenami. Aby to druhým dětem nebylo líto, bylo na ně pamatováno sladkostmi. Největší odměnou pro vychovatelky byly rozzářené oči dětí a spokojené výrazy jejich obličejů.

.

Školní družina – informace pro rodiče


V naší škole jsou 4 oddělení ŠD:
1. oddělení – Jarmila Hlaváčková (vedoucí vychovatelka)
2. oddělení – Jana Pelikánová
3. oddělení – Marta Vítková
4. oddělení – Karolína Dušková

Provoz ŠD
Ranní družina        6,15 – 7,40
Odpolední družina    11,40 – 16,30

Zápisní lístky
- přihlašování a odhlašování je prováděno na základě zápisních lístků– musí být vyplněny obě strany
- na zápisním lístku musí být napsány všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat (celým jménem, nestačí jen „babička“), jinak dítě nebude vydáno
- pokud si rodič přeje, aby šlo jeho dítě ze ŠD dříve, nebo v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku musí mít písemnou omluvenku, nelze omlouvat telefonicky ani přes SMS
Přílohy k zápisnímu lístku
- při přihlášení dítěte do ŠD se musí rodič seznámit s Řádem ŠD, který je na webových stránkách školy
- vychovatelky nezodpovídají za příchody a odchody dětí do zájmových kroužků a s tím související samostatné odchody na oběd
- vše rodiče potvrdí svými podpisy (formuláře vydá vychovatelka)


Potřeby do ŠD
- deníček – rodiče by ho měly pravidelně kontrolovat (neslouží pro omluvenky)
- dvě balení kapesníků v krabičce
- jedny kuchyňské utěrky
- jeden balík kancelářského papíru
- sirup (volitelné)


Forma placení
- měsíční částku 100,- Kč budou rodiče platit bankovním převodem na účet školy 153253068/0300
- v září 400,-
- v lednu 300,-
- v dubnu 300,-


Vyzvedávání dětí ze ŠD
- příchod je jako do školy hlavním vchodem, vstup je na čipy, které slouží zároveň ke stravování
- kdo nemá čip, zvoní na:
1. oddělení – č. 46
2. oddělení – č. 34
3. oddělení – č. 29
4. oddělení – č. 10
- po 15. hodině se zvoní na č. 10


Další informace
- odchod na společný oběd mezi 12,45 – 13,00
- při pobytu venku ŠD využívá prostory kolem školy, především školní hřiště u silnice
- doporučujeme nenosit cenné věci do ŠD, jelikož za ně neručíme

.

.

ŠD ve školním roce 2018/2019 -  informace pro rodiče


V naší škole jsou v provozu čtyři oddělení ŠD:
1. oddělení Jarmila Hlaváčková (vedoucí vychovatelka)
2. oddělení Karin Křížová
3. oddělení Marta Vítková
4. oddělení


PROVOZ ŠD
ranní ŠD 6:15 - 7:40 hod - příchod dětí do 7:40 hod
po ukončení ranní družiny odchází děti do tříd
odpolední ŠD je od 11:40 - 16:30 hod


VĚCI POTŘEBNÉ K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠD:
- řádně vyplněný zápisní lístek
- musí být vyplněny obě strany
- napsané všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat
- omluvení dítěte pouze písemnou formou
- nelze omlouvat telefonicky
- pořídit:
a. deníček, který bude sloužit pro informace mezi vychovatelkou a rodiči
b. dvakrát kapesníčky v krabičce
c. jedenkrát kuchyňské utěrky
d. jedenkrát balík kancelářského papíru
e. jedenkrát sirup (dle zvážení)
f. označené náhradní oblečení (stačí starší oděv – k pobytu venku)

FORMA PLACENÍ
- měsíční částka 100,-Kč bude inkasována celkem třikrát za školní rok
- v září ve výši 400,-Kč
- v lednu ve výši 300,-Kč
- v dubnu ve výši 300,-Kč


DALŠÍ INFORMACE
- odchod na oběd je mezi 12:45 - 13:00 hod
- při pobytu venku ŠD využívá prostory kolem školy, především školní hřiště u silnice
- doporučujeme nenosit cenné věci do ŠD.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD
- příchod do školy hlavním vchodem, vstup je na čipy, které slouží zároveň ke stravování
- kdo zapomene čip, zvoní na číslo deset

.

.

Školní družina ve šk. roce 2017/18 – informace pro rodiče

V naší škole jsou 3 oddělení ŠD:
1. Oddělení – Jarmila Hlaváčková (vedoucí vychovatelka)
2. Oddělení – Libuše Suchá
3. Oddělení – Markéta Formánková

Provoz ŠD
Ranní družina  6,15 – 7,40
Odpolední družina 11,40 – 16,30

Zápisní lístky
- přihlašování a odhlašování je prováděno na základě zápisních lístků – musí být vyplněny obě strany
- na zápisním lístku musí být napsány všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat (celým jménem, nestačí jen „babička“), jinak jim dítě nebude vydáno
- pokud si rodič přeje, aby šlo jeho dítě ze ŠD dříve nebo v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí mít písemnou omluvenku (nejlépe namnožit si vzorovou, která je přiložena u zápisního lístku) – nelze omlouvat telefonicky ani přes sms

Přílohy k zápisnímu lístku
- při přihlášení dítěte do ŠD se musí rodič seznámit s Řádem, který je přiložen u zápisního lístku
- vychovatelky nezodpovídají za odchody a příchody dětí do zájmových kroužků a s tím související samostatné odchody na oběd
- vše rodiče potvrdí svými podpisy

Potřeby do ŠD
- deníček - rodiče by ho měli denně kontrolovat (neslouží pro omluvenky)
- 1 kapesníčky v krabičce
- 1 kuchyňské utěrky
- 1 balík kancelářského papíru
- sirup

Forma placení
- měsíční částka 100,- Kč bude inkasována celkem 3x za školní rok:
• v září ve výši 400,-
• v lednu ve výši 300,-
• v dubnu ve výši 300,-

Vyzvedávání dětí ze ŠD
- příchod je jako do školy hlavním vchodem; vstup je na čipy, které slouží zároveň ke stravování
- kdo nemá čip, zvoní na:
1. oddělení – č. 46
2. oddělení – č. 34
3. oddělení – č. 29
-po 15. hodině se zvoní na č. 10

Další informace
- odchod na společný oběd mezi 12,45 -  13,00
- při pobytu venku ŠD využívá prostory kolem školy, především školní hřiště u silnice
- doporučujeme nenosit cenné věci do ŠD, jelikož za ně neručíme

.

.

Školní rok 2016/17

Školní družina pracuje v samostatných prostorách v budově školy. K dispozici má čtyři oddělení s učebnami a hernu. Pro svou činnost využívá další prostory školy a venkovního areálu.

 

Základní informace o ŠD: 

Provozní doba :

• Ranní školní družina                 6.15  -   8.00 h
• Odpolední školní družina        11.30  - 16.30 h

Forma placení :

      Měsíční částka 100,-Kč bude inkasována celkem 3x za školní rok / v září ve výši 400,-Kč, v lednu ve výši 300,-Kč a v dubnu ve výši 300,-Kč/. Ve výjimečných případech bude možno dohodnout i jiný způsob platby.
 
  Odchody dětí:

• Do 15.00 h zvonit  -  46 Hlaváčková, 34 Suchá, 29 Formánková

• Po 15.00 h zvonit  -  10 zvoní všechna oddělení školní družiny

Pobyt venku:

Vyzvedávání dětí na hřišti do 16.00 h

Do školní družiny je vhodné si přinést:

• Sirup k přípravě nápoje
• Papírové utěrky
• Papírové kapesníčky

Podrobnější informace jsou rozpracovány ve Vnitřním řádu školní družiny.

 

Řád školní družiny naleznete v rubrice Dokumenty.

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace