O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:

Učební dokumenty

Název vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro všechny“   1. - 5., 6 - 9. ročník

Rozšířená výuka, zaměření

  • třídy speciálně vybavené pro děti s alergiemi
  • jedno oddělení školní družiny speciálně vybavené pro děti s alergiemi

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP)

Školní vzdělávací program škola vytvořila na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jde o program, jehož cílem je v rámci kurikulární reformy českého školství dávat větší důraz na získávání kompetencí (způsobilostí pro život). Učivo se stává prostředkem k získání životních kompetencí a ne cílem vzdělávání. V praxi to znamená, že škola si stanoví svůj individuální postup, jak připravit své žáky do života. Kromě předání vědomostí je úkolem školy vypěstovat v žácích soubor dovedností (tzv. „klíčových kompetencí“), které mu pomohou obstát v moderním, rychle se měnícím světě.

Podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem „Škola pro všechny“ se vyučuje od šk. roku 2007/08. Vlastní zaměření školy na matematiku, přírodovědné předměty a sport zůstalo zachováno, třídy pro alergické děti zůstaly také zachovány. Nevznikají již specializované třídy. Žáci si podle svého zájmu a schopností volí předměty a vznikají tak skupiny určitého zaměření. Rodiče mají větší možnost ovlivnit výběr předmětů a tím i zaměření školy. Dalším specifikem nového školního vzdělávacího programu je výuka anglického jazyka již od 1. ročníku a vytvoření vzájemně prostupných skupin žáků podle dosahovaných výsledků ve vybraných předmětech. 

Přehled informačních zdrojů k RVP PV a RVP ZV a tvorbě školních vzdělávacích programů můžete nalézt zde.

Školní vzdělávací program má tuto strukturu

  • Identifikační údaje
  • Charakteristika školy
  • Charakteristika školního vzdělávacího programu
  • Učební plán
  • Učební osnovy
  • Hodnocení žáků a autoevaluace školy

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace