O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:26.04.2012 13:33 Vynikající pěvecké výkony
Z okrskového kola pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku, které se konalo ve středu 25.4.2012 v DDM Vyškov, si naši žáci odnesli nejvíce ocenění. Eliška Olejníčková, Karolína Anna Měřínská - 1. místo, Klára Pytelová, Anísa Filali - 2. místo, Karolína A. Měřínská s Anísou Filali v duetech 1. místo, Alexandra Vernerová - čestné uznání
VÍCE
25.04.2012 12:42 Přírodovědné stezky pro I.st. ZŠ a MŠ
Dne 25. dubna zavítaly na naši školní zahradu se svými učitelkami děti z mateřských škol Puškinova, Sochorova, Dědická a Hraničky. Asi 130 dětí si prošlo přírodovědnou stezku. Po skupinkách děti plnily úkoly s přírodovědnou tematikou, prohlédly si rostliny školní zahrady, rybníček i zvířátka ve školní MINI ZOO. Většinou odpovídaly děti na otázky všetečných šesťáků správně a dokázaly tak, že je příroda zajímá.
VÍCE
20.04.2012 09:45 Účast žáků naší školy na akci města "Vyškovské jaro" dne 25.4. v 16.00h.
Žáci naší školy se aktivně zapojí do akce „ Vyškovské jaro“, kterou pro své občany na Masarykově náměstí připravilo město Vyškov. V jejím rámci se otevřou stánky s tradičními řemeslnými výrobky a především budou moci příchozí zhlédnout kvalitní kulturní program. Ve středu 25. 4. v 16. 00 hod. vystoupí na Masarykově náměstí i žáci naší školy a to se dvěma sportovně - tanečními skladbami a ukázkou historického šermu. Žáci 5. A pod vedením Mgr. Petry Grycové si připravili „Sportovní remix“, žáci 6. ročníku pod vedením Mgr. Dany Musilové ukázku dnes tolik populární Zumby a hoši z 6. B se předvedou coby rytíři v historické zbroji pod taktovkou Mgr. Žanety Vybíhalové. Věřím, že na náměstí strávíte příjemnou půlhodinku a především vy, žáci naší školy, pedagogové, rodiče přijdete naše vystupující i celou akci města Vyškova svým potleskem podpořit.
20.04.2012 09:30 Okresní kolo volejbal
V tomto týdnu se na naší škole konalo okresní kolo ve volejbale chlapců a dívek.
VÍCE
16.04.2012 08:30 Celoškolní projekt „ Týden pro Zemi „ bude zahájen v pátek 20. 4. 2012.
Letošním tématem projektového dne je „ Voda“. Toto téma budou žáci I. st. zpracovávat pod vedením svých třídních učitelů. Žáci II. st. se rozdělí do osmi pracovních dílen, kde budou téma rozebírat z různých pohledů- přírodovědného, matematického, výtvarného, literárního, z pohledu kutila, sportovce, historika ,..Výsledky své práce budou pak prezentovat na konferenci, kterou projektový den vyvrcholí. Od pondělí 23. do středy 25. dubna bude pak projekt pokračovat na I. st. formou naučných stezek v pěkném prostředí školní zahrady. Organizačně vypomohou žáci 6. tříd, kteří sami ještě v loni naučnou stezku procházeli. Již tradičně přivítáme u nás ve škole i děti z mateřských škol, které si mimo školní naučné stezky projdou i školu a navštíví naše MINI ZOO.
VÍCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306    
I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace