O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:27.02.2021 11:32 Uzavření školy od 1. 3. 2021
Od pondělí 1. 3. 2021 přerušuje naše škola provoz a bude pro žáky ZŠ a pro děti z MŠ přechodně uzavřena. Výuka se přesouvá do distančního vzdělávání. Otevření bude závislé na epidemiologickém vývoji. Čím poctivěji budeme dodržovat vzájemnou ochranu sebe i druhých, tím rychleji se do škol vrátíme.

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření
vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:


- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: a) základní školy při zdravotnickém zařízení, b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků (podle odst. 4 zmíněného Usnesení vlády)


- provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení (podle odst. 5)

- po dobu uzavření škol budou fungovat v omezeném režimu opět tzv. určené školy pro děti a žáky zaměstnanců v 1. linii, tedy pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v profesích zajišťujících nezbytný chod státu v nouzovém stavu na území ČR vyvolaném rozšířením onemocnění koronaviru.
Ve Vyškově to budou Mateřská škola Havlíčkova, Vyškov, příspěvková organizace a Základní škola Vyškov, Na Vyhlídce pro žáky ZŠ do 10 let.


- provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání (podle odst. 8)


- provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení. (podle odst. 12)


Plný text Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření najdete zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM


Rodiče, kteří zůstanou s dětmi doma, budou mít nárok na ošetřovné. Bližší informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Děti MŠ i žáci ZŠ budou mít od 1.3.2021 odhlášené obědy.

Děkujeme za pochopení
za vedení školy Mgr. Miroslava Vágnerová, ZŘŠ

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace